Skip to main content

Ngày cuối cùng

Xin hỏi bạn, bạn sẽ làm gì nếu bạn biết hôm nay là 24 giờ cuối cùng trong đời bạn?
Ngày cuối cùng
Làm sao bạn biết được hôm nay không phải là ngày cuối cùng của đời mình? Vì vậy bạn nên suy nghĩ đến ngày hôm nay, như là ngày cuối cùng trên đời. Bạn hãy làm những gì bạn còn cơ hội để làm.

Bạn sẽ làm gì nếu bạn biết rõ là bạn chỉ còn đúng một ngày nữa để sống mà thôi? Ðó chính là câu hỏi mà một nhà giáo đã đặt ra cho 625 học sinh người Ðức trong 12 trường dạy nghề.

Nhà giáo tìm ra rằng: 205 học sinh được hỏi đã trả lời:

- Họ sẽ dùng thì giờ của ngày cuối cùng đó để uống rượu say, để hút ma túy và theo tán các thiếu nữ.

Một nữ sinh 18 tuổi trả lời:

- Tôi sẽ dành buổi tối cuối cùng của tôi để gặp Chúa. Tôi cảm tạ Chúa vì đã cho tôi một đời sống hạnh phúc và đầu đủ.

* * *

Xin hỏi bạn, bạn sẽ làm gì nếu bạn biết hôm nay là 24 giờ cuối cùng trong đời bạn?

Nếu bạn chưa tin Chúa Giêsu thì việc làm tốt nhất, khôn ngoan nhất là tin nhận Chúa Giêsu là đấng cứu thoát mình. Nếu bạn đã tin Chúa, lúc đó bạn cần phải thanh toán một vài việc chưa làm xong, những việc ảnh hưởng đến phần thưởng của bạn trên trời.

Có người nào bạn cần gặp để xin lỗi chăng? Bạn có nợ nần ai tiền bạc hay là một cuộc viếng thăm hay chỉ là một lời khuyến khích nào chăng? Nếu bạn có thể làm các việc ấy thì hôm nay chính là ngày nên làm.

Có thể là bạn còn rất nhiều năm để sống, mà cũng có thể là bạn chỉ còn một thời gian ngắn thôi. Làm sao bạn biết được hôm nay không phải là ngày cuối cùng của đời mình? Vì vậy bạn nên suy nghĩ đến ngày hôm nay, như là ngày cuối cùng trên đời. Bạn hãy làm những gì bạn còn cơ hội để làm.

Trích từ Giọt Nước Mắt Cuối Cùng
http://vntaiwan.catholic.org.tw/giotnuoc/giot24.htm

Nếu một ngày nào đó

Nếu một ngày nào đó, bạn nhận thấy mọi chuyện tốt đẹp bấy lâu nay đã thay đổi, thì xin hãy đừng bi quan và đau khổ. Bởi đó là lúc bạn phải mỉm cười. đọc tiếp...