Skip to main content

Tổ phụ Abraham và người hành khất

Thiên Chúa mà Chúa Giêsu đến mạc khải cho chúng ta là một người Cha yêu thương tất cả con cái của mình.
Tổ phụ Abraham và người hành khất
Khi mạc khải cho chúng ta về Thiên Chúa là Cha yêu thương tất cả mọi người, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta cũng hãy nên hoàn thiện như Thiên Chúa (x. Mt 5:48), Cha chúng ta nghĩa là yêu thương tất cả không loại trừ ai.

Sau khi được Thiên Chúa kêu gọi, Abraham bỏ mọi sự để theo Chúa và đến cắm lều trên vùng đất Chúa hứa ban cho dòng dõi ông.

Một hôm ông đang đứng trước cửa lều thì một người ăn xin rách rưới đến xin ông bố thí. Ðộng lòng trắc ẩn, tổ phụ Abraham mời người hành khất vào và làm tiệc thiết đãi.

Trước khi ngồi vào bàn tiệc, ông mời người ấy cùng dâng lời chúc tụng và cảm tạ Chúa. Nhưng vừa nghe nói đến Chúa, anh ta liền mở miệng nói những lời lộng ngôn xúc phạm đến Ngài.

Abraham nổi giận, túm cổ người ăn xin và tống ra khỏi lều.

Ðêm ấy, khi Abraham quỳ gối cầu nguyện, ông nghe tiếng Chúa phán bảo:

- Này Abraham, người có biết không, người ăn xin ấy đã nhục mạ Ta suốt 50 năm rồi đó. Vậy mà mỗi ngày ta vẫn ban lương thực cho hắn. Còn ngươi, ngươi không thể yêu thương và cho hắn một bữa ăn sao?

* * *

Tổ phụ Abraham và người hành khất
* * *

Thiên Chúa mà Chúa Giêsu đến mạc khải cho chúng ta là một người Cha yêu thương tất cả con cái của mình.

Không những Ngài chỉ yêu thương những đứa con hiếu thảo. Mà còn yêu cả những đứa con bất hiếu, ngỗ nghịch, bởi chúng cũng có một chỗ đặc biệt trong trái tim Ngài. "Ngài là Ðấng cho mặt trời mọc lên, cho mưa rơi xuống trên người lành cũng như kẻ dữ" (Mt 5:45). Vì tất cả đều là con cái của Ngài.

Khi mạc khải cho chúng ta về Thiên Chúa là Cha yêu thương tất cả mọi người, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta cũng hãy nên hoàn thiện như Thiên Chúa (x. Mt 5:48), Cha chúng ta nghĩa là yêu thương tất cả không loại trừ ai.

Ðó là trọn vẹn giáo huấn của Chúa Giêsu mà chính Ngài đã sống. Ðến trong thế gian mang lấy thân phận con người, Ngài sống yêu thương và tha thứ cho tất cả mọi người và sau cùng chịu chết trên thập giá cũng chỉ vì yêu thương.

Với cuộc đời và cái chết ấy Chúa Giêsu muốn nói với con người rằng: Thiên Chúa yêu thương con người và con người cũng hãy yêu thương nhau.

Trích từ Truyện Vui Suy Niệm
https://vntaiwan.catholic.org.tw/truyenvui/truyen098.htm

Cái giếng cũ

Song song với những hy sinh, hãm mình, nhẫn nại, trong cuộc sống hằng ngày, chúng ta cũng được mời gọi để sống san sẻ. đọc tiếp...