Skip to main content

Câu Kinh Thánh giúp bạn tăng thêm lòng tin cậy nơi Thiên Chúa

Dưới đây là một câu Kinh Thánh có sức mạnh lớn lao mà chúng ta có thể suy ngẫm để xin tăng thêm lòng tin cậy nơi Thiên Chúa.
A - A+
Câu Kinh Thánh giúp bạn tăng thêm lòng tin cậy nơi Thiên Chúa
Nhiều câu Kinh Thánh có thể giúp thêm phần nuôi dưỡng lòng tin cậy vào Thiên Chúa. Dưới đây là một câu Kinh Thánh có sức mạnh lớn lao mà chúng ta có thể suy ngẫm để xin tăng thêm lòng tin cậy nơi Thiên Chúa.
Tác giả: Philip Kosloski
- Nguồn: Aleteia (18/7/2022)
Chuyển ngữ: Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên
Nguồn: giaophanvinhlong.net
  • Hãy suy ngẫm về câu Kinh Thánh này để tăng thêm lòng tin cậy nơi Thiên Chúa.


Nhiều câu Kinh Thánh có thể giúp thêm phần nuôi dưỡng lòng tin cậy vào Thiên Chúa. Thông thường, chúng ta có thể mất đi lòng tin cậy nơi Thiên Chúa, đặc biệt là khi có điều gì đó tồi tệ xảy ra, hoặc khi chúng ta cầu xin điều gì đó mà dường như chẳng được đáp lời.

Tuy nhiên, Kinh Thánh nhắc đi nhắc lại với chúng ta rằng chúng ta cần phải tin tưởng vào đường lối của Thiên Chúa, ngay cả khi điều đó dẫn chúng ta vào con đường mà chúng ta không bao giờ ngờ tới.

Dưới đây là một câu Kinh Thánh có sức mạnh lớn lao mà chúng ta có thể suy ngẫm để xin tăng thêm lòng tin cậy nơi Thiên Chúa.

“Anh em đừng đánh mất lòng tin cậy của mình; lòng tin cậy đó sẽ đem lại một phần thưởng lớn lao. Anh em cần kiên nhẫn thi hành thánh ý Thiên Chúa và nhận lãnh điều Người đã hứa.”

_____(Hr 10,35-36)__Tác giả: Philip Kosloski
- Nguồn: Aleteia (18/7/2022)
Chuyển ngữ: Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên
Nguồn: https://giaophanvinhlong.net/cau-kinh-thanh-giup-ban-tang-them-long-tin-cay-noi-thien-chua.html