Skip to main content

Lời cầu nguyện để điều lành sẽ phát xuất từ điều dữ

Hãy cầu xin Thiên Chúa ban cho ơn trung thành với Người và điều lành sẽ phát xuất từ điều dữ.
Lời cầu nguyện để điều lành sẽ phát xuất từ điều dữ
Đây là một lời cầu nguyện từ cuốn sách nguyện Raccolta để cầu xin Thiên Chúa ban cho ơn trung thành với Người trong mọi việc, và điều lành có thể phát xuất từ điều dữ.
Tác giả: Philip Kosloski
- Nguồn: Aleteia (11/6/2022)
Chuyển ngữ: Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên
giaophanvinhlong.net
  • Hãy cầu xin Thiên Chúa ban cho ơn trung thành với Người và điều lành sẽ phát xuất từ điều dữ.


Thường thì rất khó để nhìn thấy được điều lành mà Thiên Chúa có thể rút ra từ một điều dữ. Tuy nhiên, tất cả những gì chúng ta cần làm là nhìn lên thập giá của Chúa Giêsu Kitô để thấy được bằng chứng về bàn tay quan phòng của Thiên Chúa.

Đây là một lời cầu nguyện từ cuốn sách nguyện Raccolta để cầu xin Thiên Chúa ban cho ơn trung thành với Người trong mọi việc, và điều lành có thể phát xuất từ điều dữ.

Lạy Chúa toàn năng, Đấng cho phép điều dữ để từ đó Chúa có thể rút ra điều lành, xin hãy lắng nghe những lời cầu xin khiêm tốn của chúng con; nhờ đó, chúng con khấn xin Chúa ban ơn trung thành cho đến chết, nhất là ơn biết vâng theo thánh ý Chúa. [Amen]


Tác giả: Philip Kosloski
- Nguồn: Aleteia (11/6/2022)
Chuyển ngữ: Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên
https://giaophanvinhlong.net/loi-cau-nguyen-de-dieu-lanh-se-phat-xuat-tu-dieu-du.html

Cầu nguyện trước những điều khó hiểu

Ý của Thiên Chúa nhiệm mầu và có khi vượt qua sự hiểu biết của chúng ta. Vì thế, chúng ta không hiểu hoặc không thể hiểu là chuyện bình thường. đọc tiếp...