Skip to main content

Chúa tìm Ðồ Ðệ

Tại sao Chúa gọi người này mà không gọi người khác? Chúng ta chỉ có thể trả lời: ơn gọi là một món quà nhưng không Chúa muốn cho ai tuỳ ý Ngài.
Chúa tìm Ðồ Ðệ
Chúng ta hãy suy niệm về việc Chúa kêu gọi các đồ đệ theo Ngài. Chúa Giêsu Kitô là vị thầy, nhưng là một vị thầy đặc biệt, khác với mọi vị thầy trên thế gian này, một vị thầy đi tìm đồ đệ, chớ không phải là một vị thầy chờ đồ đệ đến chọn mình
Chúa Giêsu và các Đồ Đệ
Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines
vntaiwan.catholic.org.tw

Chúng ta hãy suy niệm về việc Chúa kêu gọi các đồ đệ theo Ngài. Chúa Giêsu Kitô là vị thầy, nhưng là một vị thầy đặc biệt, khác với mọi vị thầy trên thế gian này, một vị thầy đi tìm đồ đệ, chớ không phải là một vị thầy chờ đồ đệ đến chọn mình.

Người đồ đệ là kẻ được Chúa Giêsu Kitô chọn, chứ không phải là kẻ tự phụ đứng ra chọn Chúa. Ơn gọi là món quà Thiên Chúa gởi đến cho con người, và con người phải đáp trả với tinh thần khiêm tốn và biết ơn. Chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe đoạn phúc âm theo thánh Marcô, chương 3, câu 13 đến câu 16, như sau:

Ðoạn Chúa Giêsu lên núi và gọi những người Chúa muốn chọn. Họ đến cùng Chúa. Chúa chỉ định 12 người làm môn đệ và để ủy đi giảng dạy. Chúa ban cho họ quyền chữa lành các bệnh tật và trừ ma quỷ. Chúa chọn mười hai ông: Ông Simon Chúa đặt tên cho là Phêrô.

(Mc 3,13-16)

Chúa Giêsu lên núi và gọi đến gần Ngài một vài đồ đệ mà Ngài đã chọn.

Thánh sử chú ý nhắc đến chi tiết Chúa Giêsu lên núi chọn các đồ đệ. Lên núi để cầu nguyện. Chúa Giêsu thường được mô tả hay lên núi để cầu nguyện cùng Thiên Chúa Cha. Thánh Luca đã nói rõ ra là Chúa Giêsu lên núi cầu nguyện (Lc 6, 12). Việc chọn các tông đồ, những kẻ cộng tác với Ngài, là một việc làm thật quan trọng, đến nỗi Chúa Giêsu cần bàn hỏi với Thiên Chúa Cha trong những giây phút cầu nguyện.

Mọi ơn gọi ban cho con người, ban cho bạn, ban cho tôi, đều được bao bọc trong lời cầu nguyện của Chúa Giêsu, lời cầu nguyện xưa kia, và lời cầu nguyện liên lỉ trong hiện tại. Chúa Giêsu luôn cầu nguyện cho các đồ đệ của Ngài xưa và nay. Ðáp lại ơn Chúa gọi, chúng ta cũng được mời gọi cầu nguyện, để được luôn trung thành.

Sau đó, cách thức Chúa Giêsu kêu gọi các tông đồ cũng thật khác cách thức những thầy thông luật Do Thái thời đó. Chúa không để cho các đồ đệ tự nhiên được thu hút đến với Chúa, vì những lời lẽ khôn ngoan. Nhưng Chúa đích thân kêu gọi họ và kêu gọi từng người một. Ngài nhìn thấy tận thâm tâm và yêu thương từng người. Ngài kêu gọi, trước cả khi người được gọi đó đáp lại lời Chúa. Ngài kêu gọi họ đến gần Ngài, đến sống với Ngài, để được đồng hoá với Ngài, cùng chia sẻ sứ mạng của Ngài, sứ mạng mà Thiên Chúa Cha đã giao phó: rao giảng và xua đuổi ma quỷ.

Chúa Giêsu kêu gọi các đồ đệ đến với Ngài để có thời gian huấn luyện họ. Vì làm đồ đệ của Chúa không hệ tại ở chỗ chỉ làm việc cho Chúa, theo như kiểu người đến làm công rồi thôi, nhưng phải là người được đồng hoá trở nên như một với Chúa. Người đồ đệ do đó cần phải luôn sống gần gũi với Chúa, trong sự hiệp thông với Chúa, trong kinh nguyện, trong việc tham dự các bí tích. Chúa gọi ta sống với Chúa trước khi được sai phái ra đi rao giảng Lời Ngài.

Tại sao Chúa gọi người này mà không gọi người khác? Chúng ta chỉ có thể trả lời: ơn gọi là một món quà nhưng không Chúa muốn cho ai tuỳ ý Ngài.

“Không phải chúng con đã chọn Thầy, nhưng Thầy đã chọn chúng con và sai chúng con ra đi, để mang lại hoa trái.” Chúa đã chọn các tông đồ đầu tiên không phải vì những tài năng, những công nghiệp của họ. Chúa Giêsu Kitô giờ đây tiếp tục chọn những người Kitô theo Ngài, cũng không phải vì những tài năng, vì công nghiệp riêng của họ, mà chỉ vì tình thương bao la của Ngài đối với con người được chọn mà thôi.

Nguyện xin Chúa ban cho mỗi người Kitô, những kẻ được Chúa chọn theo Ngài, được ý thức rằng ơn gọi là quà tặng của Thiên Chúa và rằng người được chọn phải đáp trả với hết lòng sẵn sàng và dâng hiến.

* * *

Lạy Chúa, là Ðấng đã phán hãy tìm Nước Thiên Chúa trước mọi sự. Xin mạc khải cho con biết được ý định nhiệm mầu của Chúa đối với cuộc đời con. Con xin dâng tất cả con người con cho Chúa, xin Chúa hãy thương nhận và sử dụng cách nào mặc ý Chúa. Nguyện xin Nước Chúa ngự đến. Amen.

Chúa Giêsu và các Đồ Đệ
Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines
https://vntaiwan.catholic.org.tw/monde/1monde.htm