Skip to main content

Lúa lùng lẫn lộn

Cỏ lùng chẳng bao giờ thành lúa được. Nhưng người xấu có thể hoán cải nên người tốt. Chính vì thế Thiên Chúa cứ kiên tâm chờ đợi.
A - A+
Lúa lùng lẫn lộn
Cỏ lùng chẳng bao giờ thành lúa được. Nhưng người xấu có thể hoán cải nên người tốt. Chính vì thế Thiên Chúa cứ kiên tâm chờ đợi.

Hằng ngày chúng ta thấy đầy dẫy sự dữ đang xảy ra trong đời. Vậy Chúa có là tác giả của sự dữ? Sao Chúa không thẳng tay loại ngay những người ác độc đi cho đời đỡ khổ? Dụ ngôn Nước Trời như lúa lẫn cỏ lùng tuần này soi sáng cho chúng ta câu trả lời.

1. Lúa lùng lẫn lộn. Chúa như người gieo lúa tốt, gieo những hạt giống yêu thương tốt lành vào mảnh vườn thế giới này. Chúa là tình yêu nên không bao giờ gieo sự dữ khiến con người đau khổ. Vậy ai gieo sự dữ? Thưa, quỷ dữ như kẻ thù gieo cỏ lùng vào ruộng lúa. Từ đó, mảnh vườn cuộc đời này lẫn lộn lành dữ, thiện ác, ánh sáng và bóng tối đan xen.

2. Lúa lớn lùng lụi. Nếu kẻ thù gieo sự dữ thì sao Chúa không trừng phạt, loại bỏ ngay những kẻ ác độc để đời đẹp hơn? Nếu làm vậy thì Chúa giống tên đao phủ mất rồi. Chúa nhân hậu khoan hồng, giàu tình thương nên Chúa luôn chờ đợi người lầm lỗi sám hối làm lại cuộc đời. Trong tự nhiên, thì cỏ mãi là cỏ, không bao giờ cỏ trở thành lúa. Nhưng trong ơn Chúa, thì tội nhân lại có thể biến đổi thành thánh nhân.

Trong mảnh ruộng dễ phân biệt rõ ràng đây là lúa, kia là cỏ. Nhưng trong mảnh vườn cuộc đời lại khó khẳng định ai 100% là lúa tốt, ai 100% là cỏ lùng. Bởi vì, thực tế chẳng ai hoàn toàn thánh thiện như thiên thần, và cũng chẳng ai hoàn toàn ác độc như quỷ dữ. Mà mảnh đất tâm hồn mỗi người đều có lúa lẫn cỏ, thiện và ác. Thế nên, Chúa mà thẳng tay diệt trừ tội nhân thì còn ai sống nổi! Chúa luôn thương tội nhân, Chúa chỉ ghét tội lỗi. Thế nên, mỗi người mỗi ngày hãy bớt đi cỏ lùng lấm lem lầm lỗi và tăng trưởng lúa lành lợi lộc, để cuộc đời lung linh lấp lánh. Amen.

LM NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG
https://thanhlinh.net/node/163784
edit