Skip to main content

9 vị thánh nói với chúng ta về bí tích Giải tội

Dưới đây là những câu trích dẫn của 9 vị thánh có thể giúp chúng ta lớn lên trong tình yêu đối với hồng ân của Bí tích này.
9 vị thánh nói với chúng ta về bí tích Giải tội
Các Thánh nhận thức bí tích Giải tội quan trọng thế nào. Dưới đây là những câu trích dẫn của 9 vị thánh có thể giúp chúng ta lớn lên trong tình yêu đối với hồng ân của Bí tích này.
Mónica Muñoz

Vì bị suy yếu bởi tội nguyên tổ, nên ngay cả sau khi lãnh nhận ân sủng của bí tích Rửa tội, chúng ta vẫn có thể lại tiếp tục phạm tội. Biết rõ điều này, Chúa Giêsu Kitô đã để lại cho Giáo hội bí tích Giải tội, nhờ đó, chúng ta có thể bỏ lại tội lỗi của mình và bắt đầu lại: “Hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ” (Ga 20, 22-23).

Các Thánh nhận thức bí tích Giải tội quan trọng thế nào. Dưới đây là những câu trích dẫn của 9 vị thánh có thể giúp chúng ta lớn lên trong tình yêu đối với hồng ân của Bí tích này.

 

1. Thiên Chúa “quên đi tương lai”

9 vị thánh nói với chúng ta về bí tích Giải tội

Thiên Chúa nhân lành biết hết mọi sự, ngay cả trước khi bạn xưng tội. Ngài biết rằng bạn sẽ lại tái phạm nhưng Ngài vẫn tha thứ cho bạn. Tình yêu của Thiên Chúa cao cả đến nỗi Ngài sẵn sàng quên đi tương lai sẽ sai phạm của chúng ta để tha thứ cho chúng ta ngay trong hiện tại! - Thánh Gioan Vianney

 

2. Vẻ đẹp của một tâm hồn trong sạch sau khi xưng tội

9 vị thánh nói với chúng ta về bí tích Giải tội

Nếu thế giới tội nghiệp này có thể nhìn thấy vẻ đẹp của tâm hồn sạch tội thì các tội nhân và tất cả những người không tin sẽ muốn hoán cải ngay lập tức. - Thánh Piô Pietrelcina

 

3. Tầm quan trọng của sự thành thật khi xưng tội

9 vị thánh nói với chúng ta về bí tích Giải tội

Đừng bao giờ để mình bị ma quỷ lừa dối bằng việc không xưng ra một số tội nào đó vì xấu hổ. Cha bảo đảm với các con, hỡi các bạn trẻ thân mến, rằng tay cha run rẩy khi viết những dòng này chỉ với ý nghĩ rằng một số đông các Kitô hữu sẽ hư mất đời đời vì họ không thành thật xưng thú tội lỗi khi đến với Bí tích Giải tội. - Thánh Gioan Bosco

 

4. Giáo hội có quyền tha mọi tội lỗi

9 vị thánh nói với chúng ta về bí tích Giải tội

Chúng ta đừng nghe những người phủ nhận sự thật rằng Giáo Hội của Chúa có quyền tha thứ mọi tội lỗi. - Thánh Augustinô

 

5. Thiên Chúa sẵn sàng tha thứ tất cả, không có ngoại lệ

9 vị thánh nói với chúng ta về bí tích Giải tội

Thiên Chúa không phân biệt; Ngài hứa thương xót mọi người và ban cho các linh mục quyền tha thứ mà không có ngoại lệ. - Thánh Ambrosiô

 

6. Sự tha thứ đến từ ân sủng của Đức Kitô

9 vị thánh nói với chúng ta về bí tích Giải tội

Cũng như người lãnh Phép Rửa được soi sáng bởi ân sủng của Chúa Thánh Thần, thì người lãnh Bí tích Giải tội sẽ nhận được sự tha thứ qua linh mục nhờ ân sủng của Chúa Kitô. - Thánh Athanasiô

 

7. Bí tích Giải tội xóa bỏ sự xấu xa của tội lỗi

9 vị thánh nói với chúng ta về bí tích Giải tội

Việc xưng tội và ăn năn thật tốt đẹp và thơm ngát đến nỗi xóa đi sự xấu xa và xua tan mùi hôi thối của tội lỗi. - Thánh Francis de Sales

 

8. Hãy cầu nguyện trước khi xưng tội

9 vị thánh nói với chúng ta về bí tích Giải tội

Trước khi đến với Bí tích Giải tội, hãy cầu xin Chúa ban cho ơn thành tâm sám hối để trở nên thánh thiện. - Thánh Philip Neri

 

9. Việc xưng tội chữa lành và rèn luyện chúng ta

9 vị thánh nói với chúng ta về bí tích Giải tội

Từ Bí tích Giải tội chúng ta rút ra 2 lợi ích: (1) chúng ta xưng tội để được chữa lành; (2) giống như một đứa trẻ, chúng ta xưng tội để tâm hồn chúng ta được rèn luyện không ngừng. - Thánh Faustina Kowalska

 

Nt. Anna Ngọc Diệp, OP
Dòng Đa Minh Thánh Tâm

Chuyển ngữ từ: aleteia.org (15. 01. 2024)
Nguồn: https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/9-vi-thanh-noi-voi-chung-ta-ve-bi-tich-giai-toi-54323