Skip to main content

Bảo Vệ Sự Sống

Hãy sinh con ra! Nghe theo tiếng gọi Của chính con – Của nhân loại lương tri Cho con thành người – Con mong mỏi quá đi! Nhẫn tâm giết – Tội sát nhân gớm ghiếc!
Bảo Vệ Sự Sống