Skip to main content

Con Biết Con Cần Chúa

Chúa chẳng ngại, Chúa bế con rồi ôm trên vai. Chúa không sợ dơ áo của Chúa vì những vết thương của con lâu ngày mưng mủ.
Con Biết Con Cần Chúa