Skip to main content

Phút cầu nguyện cuối ngày

Lạy Chúa, xin dạy con thực hiện thánh ý Chúa trong mọi nơi, mọi lúc.