Skip to main content

Ngài đã Phục Sinh

Và cùng chia với họ một tấm bánh diệu kỳ, Để họ được ra đi trong hoan hỉ, Báo cho nhân gian một Tin Vui: Ngài đang sống!
Ngài đã Phục Sinh
Và cùng chia với họ một tấm bánh diệu kỳ, để họ được ra đi trong hoan hỉ, báo cho nhân gian một Tin Vui: Ngài đang sống!

Lạy Chúa, họ đâu cả rồi, các sứ thần của ánh quang ngời sáng?
Để họ sẽ nói cho chúng con biết rằng:
Ngài đang chờ đón chúng con
Ở một nơi khác với nơi mà chúng con đã từng táng liệm Ngài.
Lạy Chúa, họ đâu cả rồi, các môn đệ trên đường về Emmau bước dài?
Ngài đã sánh vai với họ mà diễn giải Lời Kinh Thánh,

Và cùng chia với họ một tấm bánh diệu kỳ,
Để họ được ra đi trong hoan hỉ,
Báo cho nhân gian một Tin Vui: Ngài đang sống!
Lạy Chúa, họ đâu rồi, mấy cái ông Tôma của thời buổi hôm nay?
Họ xấu hổ vì đã đòi cho được những dấu hiệu tỏ bày,
Họ rầu rĩ vì chỉ thích điều mắt thấy, tay chạm được,
Thay vì chọn ánh mắt nhìn thấu suốt tâm can.

Trích từ Prier
Trích: Nối Lửa Cho Đời - Phụng vụ
(Lm.Lê Quang Uy DCCT sưu tầm và biên soạn)