Skip to main content

Người bán thịt nướng

Tình thương giữa chúng ta với anh em nếu không đưa tới sự chia sẻ và liên đới thì là một tình thương chưa chân thành, chưa mạnh đủ.
Người bán thịt nướng
Tình thương giữa chúng ta với anh em nếu không đưa tới sự chia sẻ và liên đới thì là một tình thương chưa chân thành, chưa mạnh đủ.

Xin được bắt đầu phút suy niệm hôm nay bằng câu truyện cổ tích có thật về người bán thịt nướng keo kiệt sau đây:

Ngày nọ, anh bán thịt nướng đã cố gắng hết sức mình để câu khách nhưng không ai thèm mua thịt nướng nơi anh cả.

Một người ăn mày rách rưới lần bước đến bên hàng thịt nướng đứng nhìn thèm thuồng, ông không có tiền mua cây thịt nướng, bèn móc từ trong bị ra miếng bánh mì đã cũ nướng trên khói, hy vọng là chút ít mùi thịt nướng dính vào miếng bánh mì. Hơ bánh mì xong người ăn mày sung sướng gặm miếng bánh mì có chút hương khói của mùi thịt nướng.

Người bán thịt keo kiệt tiến lại đòi tiền với giọng bực bội.

Nhưng người ăn mày đáp: tôi đâu có mua thịt nướng của anh mà phải trả tiền?

Nhưng anh đã hơ bánh trên khói thịt nướng, khói thịt nướng cũng thuộc về miếng thịt chứ sao?

Người ăn mày vẫn giữ lập trường cũ, khói thịt không phải là thịt nướng, do đó không phải trả tiền.

Thế là cả hai đưa nhau đến quan tòa xét xử. Nghe qua câu chuyện, viên quan tòa ra lệnh cho người ăn mày như sau:

Anh hãy lấy đồng tiền đánh cho kêu lên và lấy âm thanh của đồng tiền đó mà trả cho người bán thịt. Ðó là giải pháp công bằng nhất là anh được hưởng khói thịt nướng, còn người bán thịt được hưởng âm thanh của đồng tiền.

* * *

Có thể chúng ta sẽ cười chê thái độ ích kỷ keo kiệt của người bán thịt nướng, nhưng nhiều khi chính chúng ta cũng hành xử như vậy đối với những người anh em xung quanh đang cần đến tình thương, sự thông cảm và tình liên đới của chúng ta. Tình thương giữa chúng ta với anh em nếu không đưa tới sự chia sẻ và liên đới thì là một tình thương chưa chân thành, chưa mạnh đủ.

"Một miếng khi đói bằng một gói khi no". Trước nhu cầu của anh em xung quanh, mỗi người chúng ta đừng chạy trốn với những lời nhắn nhủ thầm trong lòng rằng chứng nào tôi có dư thừa tôi sẽ giúp anh, giúp chị hoặc xin lỗi bây giờ tôi đang bận bịu với nhiều chuyện, xin anh chị hãy trở lại lúc khác đi. Và mỗi người chúng ta đều hiểu, với những người ích kỷ "lúc khác đó" sẽ không bao giờ có.

* * *

Lạy Chúa, xin dạy con sống quảng đại chia sẻ với anh em xung quanh, ngay cả với những gì nhỏ mọn tầm thường nhất vì cách cho trọng hơn của cho, xin ban ơn cho con được có tâm tình của Chúa, yêu thương như Chúa để phục vụ anh em mỗi ngày một hữu hiệu hơn. Amen.

Trích từ : Nghĩa Cử Yêu Thương http://vntaiwan.catholic.org.tw/yeuthuong/thuong42.htm

+ Đi một đoạn đường với Chúa
+ Ngày của mẹ
+ Hãy thắp lên một que diêm