Skip to main content

Ngọn đuốc sáng

Vì quá bận rộn trong cuộc sống, nhiều khi chúng ta đề mặt cho ngọn đuốc của đời sống thiêng liêng bị tắt ngấm.
Ngọn đuốc sáng
  • Vì quá bận rộn nhiều khi chúng ta đề mặt cho ngọn đuốc của đời sống thiêng liêng bị tắt ngấm.

Trong thời Hy-lạp cổ vận động viên thi chạy chiến thắng trong cuộc đua không phải là người về đích trong thời gian ngắn nhất, mà là người đã băng qua lằn mức đó trong thời gian tối thiểu, với ngọn đuốc vẫn còn cháy sáng.

Vì quá bận rộn trong cuộc sống, nhiều khi chúng ta đề mặt cho ngọn đuốc của đời sống thiêng liêng bị tắt ngấm.

Trong cuộc hành trình của mình, chính lúc Moisê đang nghỉ chân thư giãn, mà ông đã nghe được giọng nói của Thiên Chúa, chứ không phải lúc ông đang bận rộn công việc.

Sưu tầm
+ Cầu nguyện trước những điều khó hiểu
+ Sẵn sàng gặp Chúa chưa?