Skip to main content

Thiên Chúa luôn nhìn thấy

“Tôi chắc chắn rằng trong những cảnh tối tăm của cuộc sống thật của ta rõ hơn rất nhiều, so với tầm nhìn của con người. Sau hết, điều mà Người nhìn thấy, đó là phía sau cuộc sống”.
Thiên Chúa luôn nhìn thấy
Tiến sĩ Robert E. Speer kể lại câu chuyện về một người thợ điêu khắc lão thành đã khắc một nhân vật cứ phải đứng trong hốc tường, sao cho không ai thấy được sau lưng của nhân vật này. Tuy nhiên, khi chạm khắc đàng sau lưng cũng như phía trước mặt, ông vẫn làm việc với cùng một sự cẩn trọng cần cù. Có người hỏi ông:

Tại sao cụ cứ khắc cái lưng của nhân vật đó? Có ai nhìn thấy nó đâu?

Người thợ điêu khắc đáp: “À, Thiên Chúa luôn nhìn thấy nó”.

Tiến sĩ Speer nói tiếp: “Tôi chắc chắn rằng trong những cảnh tối tăm của cuộc sống thật của ta rõ hơn rất nhiều, so với tầm nhìn của con người. Sau hết, điều mà Người nhìn thấy, đó là phía sau cuộc sống”.

Sưu tầm
+ Thánh ý Chúa trong cuộc đời
+ Ta đã dựng nên con
+ Rạn nứt
+ Đơn xin làm... Thánh!