Skip to main content

Niềm phó thác của con

Lạy Cha, Con phó mặc con cho Cha, Xin dùng con tùy sở thích Cha.
Niềm phó thác của con
Lạy Cha, Con phó mặc con cho Cha, Xin dùng con tùy sở thích Cha.

Lạy Cha,
Con phó mặc con cho Cha,
Xin dùng con tùy sở thích Cha.

Cha dùng con làm chi, con cũng xin cảm ơn.
Con luôn sẵn sàng, con đón nhận tất cả.

Miễn là ý Cha thực hiện nơi con
Và nơi mọi loài Cha tạo dựng,
Thì, lạy Cha, con không ước muốn chi khác nữa.

Con trao linh hồn con về tay Cha.
Con dâng linh hồn con cho Cha,
Lạy Chúa Trời của con,
Với tất cả tình yêu của lòng con,

Vì con yêu mến Cha,
Vì lòng yêu mến
Thúc đẩy con phó dâng mình cho Cha,
Thúc đẩy con trao trọn bản thân về tay Cha,
Không so đo,
Với một lòng tin cậy vô biên,
Vì Cha là Cha của con.

Chân phước Charles de Foucauld
___________________________

Trích từ : RABBOUNI
* Tiêu đề bài viết do người đăng bài đặt

Niềm phó thác của con
+ Làm con nên nhớ
+ Sự sống con người
+ Chúa Giêsu với sự quan phòng của Đức Chúa Cha