Skip to main content

Nói với Chúa chứ không nói về Chúa

Thiên Chúa không thể là một đối tượng của khoa học được gọi là khoa học thần học hay giáo lý.
Nói với Chúa chứ không nói về Chúa
Thiên Chúa không thể là một đối tượng của khoa học được gọi là khoa học thần học hay giáo lý. Con người không thể tìm gặp được Chúa với lý trí mà thôi, mà cần thiết phải với đức tin.

Một thầy dòng nọ viết như sau: Tôi thấy thỉnh thoảng có những chủng sinh, linh mục giỏi về thần học lại bỏ cuộc.

Trong số đó có các các vị là giáo sư thần học nổi tiếng đã từng viết những quyển sách về thần học rất hay; và nếu có lưu ý, chúng ta sẽ thấy những diễn biến đó không xảy ra một cách đột ngột nhưng chậm từ từ. Lòng nhiệt thành từ từ giảm nhiệt, đức tin yếu dần.

- Có phải ma quỉ xâm lăng tâm hồn và cướp mất lý tưởng không?

- Thưa không.

- Có phải vì tiền tài lạc thú bỏ lối họ từ từ đến chỗ nghi ngờ không?

- Thưa không.

- Mọi diễn biến đơn thuần ở chỗ những vị đó nói về Chúa nhiều quá mà quên nói với Chúa.

Nói với Chúa chứ không nói về Chúa
Quí vị và các bạn thân mến,

Tìm hiểu về Chúa không nhất thiết dẫn con người đến đức tin hoặc nuôi sống đức tin, chỉ có việc cầu nguyện, sống thân mật với Chúa mới giúp mình sống đức tin.

Thiên Chúa không thể là một đối tượng của khoa học được gọi là khoa học thần học hay giáo lý.

Con người không thể tìm gặp được Chúa với lý trí mà thôi, mà cần thiết phải với đức tin. Ðức tin không phải là một cuộc khám phá mà là một cuộc gặp gỡ. Ðời sống tôn giáo không phải là biết Chúa mà thôi nhưng còn là phải sống với Chúa.

Những chân lý về Chúa không phải là những chân lý bên ngoài cuộc sống mình, tin hay không cũng chả ảnh hưởng đến đời sống, nhưng đó là những chân lý nằm trong cuộc sống.

Tin hay không quan trọng như sống với chết; và muốn được tin, muốn được sống không phải chỉ nói về Chúa mà thôi nhưng phải biết nói với Chúa. Không phải chỉ biết Chúa mà thôi nhưng phải sống với Chúa, không phải chỉ sống với Chúa mà thôi nhưng phải để Chúa sống trong tôi và tôi sống trong Chúa nữa.

Nói với Chúa chứ không nói về Chúa
Lạy Chúa, Chúa dựng nên chúng con để chúng con tìm về với Chúa và tâm hồn chúng con chỉ được bình an khi chúng con gặp được Chúa.

Chúng con biết gặp không phải là thấy là biết, mà là cùng sống với nhau một cuộc sống. Hai người gặp nhau là khi tất cả những cơ năng của cả hai đều đáp ứng với nhau để rung lên một nhịp điệu như nhau.

Xin cho chúng con luôn sống trong sự gặp gỡ với Chúa, bằng lời cầu nguyện, bằng sự vui lòng vâng theo thánh ý Chúa để thi hành chu đáo việc bổn phận của chúng con và để chấp nhận mọi hoàn cảnh xảy đến trong cuộc đời theo thánh ý Chúa.

Và nhất là biết nhìn thấy tất cả đều là yêu thương của Chúa để chúng con luôn trung thành yêu mến Chúa suốt đời.

Chúng con hết lòng cầu xin Chúa, xin Chúa nhậm lời chúng con. Amen.

Trích từ : Phút Cầu Nguyện Cuối Ngày
http://vntaiwan.catholic.org.tw/phutcau1/phut98.htm

+ Tin tưởng
+ Ranh giới giữa sống và chết