Skip to main content

Bài ca sự sống

Cuộc sống là một nhiệm vụ, hãy hoàn tất nó. Cuộc sống là một trò chơi, hãy đùa giỡn nó. Cuộc sống là điều quý giá, hãy chăm sóc nó. ...
Bài ca sự sống
Cuộc sống là sự phiêu lưu, hãy biết liều lĩnh. Cuộc sống là niềm hạnh phúc, hãy dành lấy nó. Cuộc sống là cuộc sống, hãy bảo vệ nó!!!

Cuộc sống là một cơ hội, hãy nắm bắt nó.
Cuộc sống là điều tuyệt mỹ, hãy chiêm ngưỡng nó.
Cuộc sống là niềm hạnh phúc, hãy thưởng nếm nó.
Cuộc sống là một giấc mơ, hãy làm cho nó thành hiện thực.

Cuộc sống là một thách thức, hãy đương đầu với nó.
Cuộc sống là một nhiệm vụ, hãy hoàn tất nó.
Cuộc sống là một trò chơi, hãy đùa giỡn nó.
Cuộc sống là điều quý giá, hãy chăm sóc nó.

Bài ca sự sống

Cuộc sống là một phúc lành, hãy trân trọng nó.
Cuộc sống là tình yêu, hãy vui hưởng nó.
Cuộc sống là một mầu nhiệm, hãy khám phá nó.
Cuộc sống là một lời hứa, hãy thực hiện nó.

Cuộc sống là nỗi phiền muộn, hãy vượt qua nó.
Cuộc sống là một bài ca, hãy hát nó.
Cuộc sống là một chiến đấu, hãy chấp nhận nó.
Cuộc sống là một bi kịch, hãy ôm trọn nó.

Cuộc sống là sự phiêu lưu, hãy biết liều lĩnh.
Cuộc sống là niềm hạnh phúc, hãy dành lấy nó.
Cuộc sống là cuộc sống, hãy bảo vệ nó!!!


Mẹ Têrêsa Calcutta

+ Lợi ích của sự tử tế
+ Hải đảo của tình yêu
+ Bạn để lại gì cho cuộc sống
+ Cậu bé khôn ngoan