Skip to main content

Phá thai là giết người

Đằng nào cũng là GIẾT NGƯỜI. Chỉ có một khác biệt là tuổi của hai đứa trẻ mà thôi.
Phá thai là giết người
Chỉ vài lời nói, vị bác sĩ đã thuyết phục được người thiếu phụ trẻ hiểu ra rằng việc ông ta đề nghị giết đứa con một tuổi của bà thì cũng chẳng tệ hại hơn lời thỉnh cầu giết đứa bé chưa sinh trong bụng bà.

Một thiếu phụ tay ẵm một thiếu nhi bước vào phòng mạch bác sĩ gia đình.

- Thưa bác sĩ, xin bác sĩ vui lòng giải quyết khó khăn nầy: đứa nhỏ đây mới chưa đầy một tuổi, và tôi lại mang thai nữa rồi. Chắc bác sĩ cũng biết là tôi không muốn có con dày như vậy. Tôi không đủ sức chịu đựng được.

- Thế thì bà muốn tôi giúp gì đây?
- Bất cứ điều gì có thể cất được cái của nợ này.

Sau một hồi suy nghĩ, bác sĩ trả lời:
- Tôi có một cách giải quyết tốt hơn để giúp bà. Nếu bà không có hai đứa con sinh gần nhau như vậy, tốt nhất là giết đứa con bà đang ẵm trong tay, vì đối với tôi, giết đứa trong bụng bà hay giết đứa trong tay bà thì cùng như nhau. Vả lại, nếu giết đứa trong bụng thì lại còn nguy hiểm cho bà nữa.

Vừa nói xong, vị bác sĩ vươn tay lấy con dao nhỏ và bảo người thiếu phụ đặt đứa nhỏ lên vế bà, đưa đầu ra phía ông ta. Lúc đó người thiếu phụ tái xanh mặt và thét lên:
- Đồ sát nhân!

Chỉ vài lời nói, vị bác sĩ đã thuyết phục được người thiếu phụ trẻ hiểu ra rằng việc ông ta đề nghị giết đứa con một tuổi của bà thì cũng chẳng tệ hại hơn lời thỉnh cầu giết đứa bé chưa sinh trong bụng bà. Đằng nào cũng là GIẾT NGƯỜI. Chỉ có một khác biệt là tuổi của hai đứa trẻ mà thôi.

Sưu tầm từ Bảo Vệ Sự Sống