Skip to main content

Thập giá

Thập giá biểu hiện tất cả tội ác của nhân loại, nhưng cũng là dấu chỉ của tình yêu Chúa đối với con người.
Thập giá
Thập giá biểu hiện tất cả tội ác của nhân loại, nhưng cũng là dấu chỉ của tình yêu Chúa đối với con người.

Phi trường quốc tế Pensylvania là một trong những phi trường lớn nhất và đầy đủ nhất trong những phi trường lớn nhất và đầy đủ nhất trong những phi trường của Hoa Kỳ. Cách phi trường vài giây đồng hồ bay là một ngôi nhà thờ, nằm ở cuối một trong những phi đạo nhộn nhịp nhất. Sợ tháp chuông có thể gây nguy hiểm cho máy bay mỗi lần đáp xuống phi đạo, giáo dân đã đặt trên tháp chuông một bóng đèn néon lớn bằng hình thập giá. Từ đó, mỗi lần đáp xuống phi đạo, các phi công đều nhắm vào thập giá như một tiêu chuẩn chắc chắn nhất.

Thập giá
Nơi nào có người Kitô nơi đó có thập giá. Thập giá đã trở thành dấu chỉ cuả tình yêu, của hy vọng và của sự sống: “Vinh quang của chúng ta chính là thập giá của Đức Kitô”.

Ngày xưa những người Do thái đã ngắm nhìn con rắn đồng để được cứu thoát khỏi nọc độc, chúng ta cũng đang ngắm nhìn thập giá của Chúa để mong chờ ơn cứu rỗi. Thập giá biểu hiện tất cả tội ác của nhân loại, nhưng cũng là dấu chỉ của tình yêu Chúa đối với con người.

Qua cái chết của Người, Đức Kitô đã chiến thắng kẻ thù khủng khiếp nhất của nhân loại. Đó là hận thù. Trút đến giọt máu cuối cùng. Người đã xin tha cho các lý hình: “Lạy Cha, xin tha thứ cho họ vì họ không biết việc họ làm” (Lc 23,34). Người Kitô không thể vừa mang danh hiệu của Đấng đã rao giảng sứ điệp của lòng tha thứ, lại vừa chất chứa hận thù trong tâm hồn.

* * *

  • Lạy Chúa, xin cho con biết nhìn lên Thập giá Chúa như ngọn hải đăng của đời con, để mỗi khi lạc đường giữa dòng đời, mỗi khi thất vọng chán nản, con tìm lại được sức mạnh và niềm cậy trông. Xin ban cho con sức mạnh, không phải của bạo lực, nhưng của lòng khoan dung tha thứ, để chúng con luôn là chứng tá cho tình yêu nhân hậu của Chúa. Amen.

Trích trong cuốn:
Như lòng Chúa khoan dung" - Thiên Phúc.

+ Chúa là tất cả
+ Điều Chúa coi trọng