Skip to main content

Khác biệt giữa ánh sáng và bóng tối

“Ai nói rằng mình ở trong ánh sáng mà lại ghét anh em mình thì vẫn còn ở trong bóng tối. Ai yêu thương anh em mình thì ở lại trong ánh sáng, và nơi người ấy không có gì nên cớ vấp phạm” ( 1 Ga 2,9-10).
Khác biệt giữa ánh sáng và bóng tối
“Ai nói rằng mình ở trong ánh sáng mà lại ghét anh em mình thì vẫn còn ở trong bóng tối.” (1 Ga 2,9).

Có câu chuyện ngụ ngôn kể rằng một vị thầy nọ lần kia hỏi các học trò của mình:
- Bằng cách nào người ta có thể xác định rõ lúc nào là lúc chấm dứt đêm tối và lúc nào bắt đầu ánh sáng ban ngày.

Một học trò đáp:
- Đó là lúc mà ta nhìn một con vật ở đằng xa và có thể biết đó là một con cừu hay một con chó.

Vị thầy nói:
- Không đúng

Một học trò khác thưa:
- Đó là lúc mà ta nhìn một cây lớn ở đằng xa và có thể biết đó là một cây vả hay một cây đào.

Một lần nữa, vị thầy lắc đầu nói:
- Không phải!

Các học trò xôn xao hỏi:
- Thưa thầy, vậy thì đó là lúc nào?

Vị thầy giải đáp:
- Đó là lúc mà bạn nhìn lên khuôn mặt của bất cứ ai, bạn cũng nhận ra người ấy là anh em của mình. Vì nếu bạn không nhận ra như vậy thì bất luận đó là giờ nào, đó cũng là bóng tối thôi.

* * *

      Mỗi người chúng ta có thể là một ngọn đèn trong bóng đêm, đem lại hơi ấm và bình an của tình yêu Thiên Chúa cho các anh chị em mình. Chỉ cần chúng ta có được đôi mắt để nhận ra rằng mình là ánh sáng xua tan bóng đêm cho thế giới này.
      Ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời (Mt 5,16)

Lạy Chúa Thánh Thần, xin làm cho ân sủng của Ngài toả sáng nơi con. Amen.

Sưu tầm.

Hành trình đức tin

Chỉ trong thử thách và qua thử thách, chúng ta mới nhận ra đức tin của chúng ta có phải là sức sống, là nguồn sinh lực bắt nguồn từ Thiên Chúa,... đọc tiếp...