Skip to main content

Con chiên lạc

"Chúa kiên nhẫn đối với anh em, vì Người không muốn cho ai phải diệt vong, nhưng muốn cho mọi người đi tới chỗ ăn năn hối cải" (2Pr 3,9b).
Con chiên lạc
Khi quyết tâm trung thành yêu mến Chúa, chúng ta không thêm gì cho Chúa, vì tự bản chất Chúa đã là Tình yêu, nhưng lòng yêu mến ấy lại bảo đảm cho chính chúng ta được sống muôn đời.

Trong cuộc họp của những nhà giáo dục, một vị giáo sư kể lại dụ ngôn về con chiên lạc như sau:

Người kia có nuôi một đàn chiên. Một hôm có một con chiên tìm thấy lỗ hổng ở hàng rào, nó vội chui qua. Chiên con tung tăng chạy nhảy bên ngoài, mải mê vui thú, nó đi rất xa quên cả đường về. Trời sắp tối, nó giật mình thấy bóng dáng một con chó sói đang rình rập từ một lùm cây bên cạnh. Vô cùng sợ hãi nó chạy bán sống bán chết, nhưng con sói dữ tợn cứ nai lưng đuổi theo nó.

Khi con sói đã gần kề thì may mắn thay, người chăn chiên vừa kịp về đến, đánh đuổi con sói và cứu lấy con chiên, ông vác nó trên vai đem về chuồng.

Mọi người biết chuyện đều bảo người chăn chiên bít lỗ hổng nơi hàng rào lại đề phòng về sau. Nhưng người này từ chối và cứ để như vậy.

* * *

Con chiên lạc trong câu chuyện trên đây chính là hình ảnh của mỗi người chúng ta. Thiên Chúa dựng nên con người chúng ta có tự do, nhưng ngay từ đầu sự tự do đó đã bị lạm dụng, và hậu quả là sự dữ đã du nhập vào thế gian. Nhưng Thiên Chúa đã yêu thương thì Ngài đã yêu thương cho đến cùng. Thiên Chúa đã sai Con Một là Chúa Giêsu, vị Mục Tử nhân lành, đến để cứu chuộc con người khỏi sự dữ, chỉ đường cho con người khỏi lầm lạc để trở về cùng Chúa Cha.

Con chiên lạc

Con người đã được cứu chuộc lại, cửa trời đã mở ra để đón tiếp họ. Nhưng không phải vì thế, Chúa lại hủy bỏ tự do của con người. Chúa không thể làm khác khi Ngài đã quyết định dựng nên con người giống hình ảnh Ngài, tức là có lý trí, có tự do, có tình yêu. Bao lâu mất lý trí, mất tự do và mất tình yêu chúng ta không còn là con người nữa.

Thiên Chúa dựng nên con người không cần họ phải cộng tác, nhưng khi đã dựng nên con người rồi, Ngài yêu thương và tôn trọng họ, Ngài cho họ tự do đón nhận tình yêu thương của Ngài. Bổn phận của chúng ta sau khi có kinh nghiệm của nguy hiểm, đau buồn và tội lỗi khi phải sống xa Chúa, nhất là sau khi thấy được Thánh Tâm Chúa đã đổ ra giọt máu cuối cùng để cứu chuộc, chúng ta hãy trung thành với Chúa và quyết tâm sống trong tình yêu của Ngài.

Khi quyết tâm trung thành yêu mến Chúa, chúng ta không thêm gì cho Chúa, vì tự bản chất Chúa đã là Tình yêu, nhưng lòng yêu mến ấy lại bảo đảm cho chính chúng ta được sống muôn đời.

* * *

Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, con cảm tạ Chúa đã sẵn sàng hy sinh chịu chết để cứu con khỏi chết đời đời, và ban cho con làm con Chúa.Suốt đời con, Chúa là Mục Tử nhân lành luôn dẫn dắt con từng ngày, sẵn sàng tha thứ mỗi khi con sai lỗi, và sống với con trong các Bí Tích nhiệm mầu. Xin cho con thấy được tình thương của Chúa, để con luôn sống trung thành với Chúa và yêu mến Chúa trọn đời sống con. Amen.

Trích từ: Tất Cả Là Hồng Ân
– Thiên Phúc
.