Skip to main content

Em bé liều mạng

Biết cho đi đến cạn kiệt, hao mòn, Nên lễ tế tạ ơn Ngài muôn thuở…
Em bé liều mạng
Hỡi em bé liều mạng kia Cho tôi khao khát được là em trong thế giới.

Hỡi em bé liều mạng kia
Năm chiếc bánh và hai con cá nhỏ,
Là bữa ăn của em chiều hôm đó,
Sao không giấu cất đi, cho no đủ phần mình ?

Trao cho Chúa Giêsu có phải vì em tin
“Ngài có thể làm phép lạ” ?
Tôi nghĩ là em liều mạng quá,
Hoặc rất hồn nhiên, cho đi cả phần mình.

Hay chỉ vì em sống có nghĩa có tình
Biết chạnh lòng thương cứ làm thinh mà trao hiến,
Mà sẻ chia, mà nhường mà nhịn,
May ra có người qua cơn đói, cầm hơi…

Nghĩa cử của em giống nghĩa cử Đức Chúa Trời
Trao cả Con Một từ ngai cao sinh xuống
Nên của ăn của uống cho người ăn người uống
Làm lương thực thần linh giữa nhịp khúc phù sinh

Lạy Chúa Giêsu, Chúa muốn con hiến mình
Nên cơm nên bánh cho người người được sống
Nên tiếng cười, nên tiếng ca khơi lên niềm hy vọng
Cuộc trần gian không hoang trống, lẻ loi…

Chúa muốn con chấp nhận những thiệt thòi
Phần được, phần hơn nhường người cùng khốn.
Chúa muốn con nhìn ra trong anh em hèn mọn
Có bóng dáng, linh hồn, thần tính Chúa Giêsu…

Lạy Chúa Giêsu Ngài là tiệc thiên thu
Chiêu đãi toàn dân giữa hư phù chóng vánh
Xin cho con thưởng nếm nguồn phước hạnh
Ăn uống Ngài, và nên bánh bẻ chia…

Hỡi em bé liều mạng kia
Cho tôi khao khát được là em trong thế giới.
Lạy Chúa Giêsu nguồn sinh lực mới,
Xin thánh ân Ngài, biến đổi đời con.

Biết cho đi đến cạn kiệt, hao mòn,
Nên lễ tế tạ ơn Ngài muôn thuở…

Cao Huy Hoàng
BA CHUÔNG, 31.5.2013

+ Thực thi thánh ý Chúa
+ Thiên Chúa luôn yêu thương chúng ta