Skip to main content

Hãy cứ hi vọng vào điều tốt đẹp

Nếu mỗi nốt nhạc âm thầm tự nghĩ: Một nốt nhạc chẳng làm nên bản tình ca... thì sẽ chẳng bao giờ hình thành bài giao hưởng.
Hãy cứ hi vọng vào điều tốt đẹp
Cứ thế mà cứ thế......Những tư tưởng rất đỗi thâm trầm lại khởi đi từ những hình tượng quá đỗi thân quen, ngỡ như không có gì để khám phá.

Bạn than phiền vì dẫu có dấn thân xây dựng, cuộc đời này cũng có chi thay đổi! Có đấu tranh cũng chẳng biết tránh đâu, ta lại gặp suy tư của hiền nhân chia sẻ:

Nếu mỗi nốt nhạc âm thầm tự nghĩ: Một nốt nhạc chẳng làm nên bản tình ca,
................................thì sẽ chẳng bao giờ hình thành bài giao hưởng.

Nếu mỗi viên đá chán ngán nghĩ thầm: Có đâu một viên làm nên nổi bức tường,
.................thì sẽ chẳng bao giờ ngôi nhà xuất hiện

Nếu giọt nước buồn phiền tự nhủ: Một giọt nước làm sao kiến tạo dòng sông?
...................thì sẽ chẳng bao giờ đại dương hiện hữu

Và nếu mỗi con người thì thầm tự nghĩ: Làm sao cứu vớt cả sinh linh chỉ bằng một cử chỉ yêu thương nhỏ bé?
..................thì sẽ chẳng bao giờ có bình an và công chính, phẩm giá và hạnh phúc trên mảnh đất loài người

Cứ thế mà cứ thế......Những tư tưởng rất đỗi thâm trầm lại khởi đi từ những hình tượng quá đỗi thân quen, ngỡ như không có gì để khám phá............

(Người Phu Quét Lá)
Sưu tầm từ facebook của bạn Thao Nguyen

+ Khởi đầu mới
+ Nếu đã từng...
+ Hạnh phúc trong tầm tay