Skip to main content

Không kết án ai

Chúa không đến để lên án bạn đâu, Chúa đến để cứu giúp bạn, để nâng bạn dậy, để làm cho bạn bước tới, để hướng dẫn bạn.
Không kết án ai
Chúa không đến để lên án bạn đâu, Chúa đến để cứu giúp bạn, để nâng bạn dậy, để làm cho bạn bước tới, để hướng dẫn bạn.

Chúa không đến để lên án bạn đâu, Chúa đến để cứu giúp bạn, để nâng bạn dậy, để làm cho bạn bước tới, để hướng dẫn bạn, để đưa bạn đi tới chiến thắng, để thực hiện những ước vọng sâu xa nhất của bạn. Bạn hãy đến với Chúa và hãy để Chúa làm, hãy tin chắc rằng Chúa yêu bạn, bạn thế nào Chúa yêu bạn thế ấy. Bạn là niềm vui của Chúa, bởi vì Chúa biết rằng bạn yêu Chúa. Ngay cả khi bạn tự kết án bạn, Chúa không kết án bạn đâu.

Không kết án ai
Bạn đừng sợ bóng tối và đêm đen của bạn, vì Chúa là ánh sáng và Chúa yêu bạn đúng theo hiện trạng của bạn. Chúa muốn đến thăm bạn tận chốn sâu bóng tối và đêm đen của bạn, ngõ hầu bạn trở thành ánh sáng. Ánh sáng của Chúa không làm hại đâu. Chúa dịu hiền và khiêm nhượng trong lòng.

“Không có sự kết án cho những ai ở trong Đức Giêsu Kitô nữa. Tôi quỳ gối trước mặt Chúa Cha là nguồn mọi tình phụ tử trên trời dưới đất, thể theo sự phong phú vinh hiển của Ngài, xin Ngài ban cho các bạn được củng cố mạnh mẽ nhờ Thần Khí của Ngài, ngõ hầu con người nội tâm nơi các bạn được lớn lên, nhờ lòng tin, xin Đức Kitô cư ngụ trong tâm hồn các bạn, để các bạn có thể thấu hiểu được mọi kích thước dài rộng, cao sâu, và nhận biết tình thương của Đức Kitô là tình thương vượt qúa mọi sự hiểu biết. Như thế, các bạn sẽ được đầy tràn sự viên mãn của Thiên Chúa. Xin Chúa làm gấp ngàn lần điều các bạn dám cầu xin hay nghĩ tới.” 

Chúa đã chờ đợi bạn, Chúa hạnh phúc vì bạn và cho bạn. Bạn hãy ở lại trong Chúa, đừng quên những gì Chúa muốn ban cho bạn trong hiện tại. Cũng như bạn đừng quên những gì Chúa đã muốn ban cho bạn trong quá khứ. Có gì có thể làm được mà Chúa chưa làm cho bạn đâu? Bạn hãy xin Chúa nữa đi, và Chúa sẽ ban cho bạn.

Không kết án ai
Bạn là người Chúa đã tuyển chọn. Bạn là đối tượng ưu tuyển của Chúa. Bạn là bạn của Chúa, bởi vì bạn đã chọn Chúa, bởi vì Chúa muốn tin rằng bạn đang chọn Chúa. Chúa gởi bạn vào giữa những người khác, nhưng không có gì bạn phải sợ cả, Chúa ở với bạn. Bạn hãy tựa vào ngực Chúa, Chúa yêu bạn, bạn sẽ tìm được mọi sự ở nơi Chúa, tất cả mọi thứ mà bạn cần. Bạn đừng sợ.

Hãy mở miệng bạn ra và Chúa sẽ làm cho đầy ứ. Bạn hãy giao cho Chúa quá khứ của bạn, những nỗi sợ hãi của bạn, và Chúa sẽ đổ đầy ơn thánh của Chúa cho. Chúa sẽ giải thoát bạn. Bạn đừng trở lại đàng sau với quá khứ, hãy làm một bước đầu tiên hướng về tương lai với Chúa đi.

Người mù hỏi về mặt trời

Thiên Chúa luôn tỏ mình ra cho chúng ta trong cuộc sống, có điều là chúng ta có nhận ra Ngài hay không mà thôi ! đọc tiếp...