KHÔNG PHẢI... MÀ LÀ...

KHÔNG PHẢI... MÀ LÀ...


  • MẠNH, không phải là nhấc lên NẶNG, mà là để xuống NHẸ.

  • KÍNH, không phải chỉ là đối với TRÊN,mà là xử sao với DƯỚI.

  • ÐẸP, không phải là KÉO người đến với bạn, mà là GIỮ người ở lại với mình.

  • XẤU, không phải nơi GƯƠNG MẶT, mà là nơi CÁCH SỐNG

  • KHÉO, không hệ tại HÀNH VI LỚN, mà thực hiện CỬ CHỈ NHỎ

  • KỲ DIỆU, không phải là chuyện NGẠC NHIÊN, mà là chuyện của CẢM NHẬN

  • BUỒN, không phải là chuyện BÊN NGOÀI, mà là điều ẩn giấu BÊN TRONG


Cầu chúc Bạn bình an hạnh phúc

Têrêsa Ngọc Nga