Skip to main content

Đừng sợ

Điều đừng sợ ở đây là gì? Đó là đừng sợ làm chứng cho Chúa, cho giá trị Tin Mừng hôm nay.
Đừng sợ
“Đừng sợ” đây là lời dặn dò của Chúa Giêsu với các tông đồ, Ngài nói: “Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn.”

“Đừng sợ” đây là lời dặn dò của Chúa Giêsu với các tông đồ, Ngài nói: “Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn.”
     Trái lại, con người sống trong thời đại này lại có quá nhiều nỗi sợ hãi. Sợ nói sự thật, sợ trả thù, sợ mất uy tín, sợ thất nghiệp, sợ bị phản bội, sợ mất bạn bè, sợ bệnh tật, và sợ chết…, có hàng ngàn thứ lo sợ.
     Cho nên, càng che giấu được cái gì thì càng tốt, họ không dám nói sự thật, rồi dẫn đến lối sống giả tạo, lọc lừa nhau.
     Thế thì, điều Chúa Giêsu nói các môn đệ có còn phù hợp với lối sống của con người hiện nay không?

Điều đừng sợ ở đây là gì? Đó là đừng sợ làm chứng cho Chúa, cho giá trị Tin Mừng hôm nay. Đừng quá lo mạng sống mình mà đánh mất đi giá trị vĩnh cửu. Đó là lý do tại sao Chúa Giêsu khuyên các môn đệ, đừng sợ kẻ giết chết thân xác mà không giết được linh hồn.
     Bởi vì, mỗi người đều phải chết một lần, thì chết sao cho xứng danh là người Ki-tô hữu.

Đừng sợ
Cái chết của Đức cha Oscar Romero, Tổng giám mục Salvador có thể là bằng chứng sống động hùng hồn cho thế giới hôm nay.
     Khi con người sợ hãi bởi thế lực đen tối của gian ác trong xã hội, thì Ngài là điểm sáng để nói lên chân lý. Đức cha Oscar Romero bị bắn chết trong lúc dâng lễ, máu chảy ra lai láng, và ngài đã tắt hơi thở cuối cùng ngay dưới bàn thờ.
     Ngài chết vì ngài đứng lên bảo vệ chân lý và công bằng cho người nghèo, cho những người bị áp bức bất công trong xã hội lúc bấy giờ.
     Trong bài giảng, ngài nói: "Điều quan trọng là đừng yêu mình đến nỗi không dám dính líu vào những việc liều lĩnh mà lịch sử đòi hỏi nơi chúng ta. Kẻ nào tránh né sự nguy hiểm, kẻ ấy sẽ mất sự sống mình. Nhưng bất cứ ai có lòng yêu mến Chúa Kitô và hiến thân phục vụ tha nhân, kẻ ấy sẽ được sống giống như hạt lúa chết đi, nhưng thật ra chỉ chết về mặt bề ngoài để sinh nhiều bông hạt khác."
     Ngài nói thêm: "Tôi tin trong sự chết có sự sống lại. Nếu người ta giết tôi, tôi sẽ được sống lại trong lòng người dân Salvador của tôi."
     Ngày nay, không chỉ người dân Salvador mà cả những người Công giáo trên toàn thế giới gọi Ngài là vị Giám mục của người nghèo. Ngài đã vẻ lên bức tranh tuyệt đẹp cho thế giới và cho chúng ta nhận ra khuôn mặt Chúa Giêsu bằng đời sống chứng nhân qua cái chết của ngài.

Hôm nay, Chúa Giêsu dạy chúng ta bài học, đó là:

  • Đừng sợ thế gian giết chết thân xác, nhưng hãy sợ mất linh hồn vì xuống hỏa ngục.

  • Đừng sợ nói ra sự thật, vì sự thật là chân lý nó sẽ tồn tại mãi với thời gian.

  • Đừng sợ khi phải nói về Thiên Chúa cho mọi người, vì Thầy Giê-su sẽ tuyên bố trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời.

Lạy Chúa, xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa. Amen.

Làm chứng bằng đời sống

Nếu muốn phục vụ và dâng hiến thì nơi đâu cũng có thể phục vụ, ở cương vị nào cũng có thể dâng hiến. đọc tiếp...

Quà của Chúa
Giấc mơ của 3 thân cây
Ai sẽ nói nếu bạn không nói?