Skip to main content

Dùng việc tốt đẩy lùi thói xấu

Ruộng bỏ không thì sinh nhiều cỏ dại; đất bỏ trống thì gai góc mọc đầy. Đúng như lời dạy của Gioan Tiền Hô, tìm cách trổ sinh nhiều hoa trái nhân đức là cách sám hối hiệu quả hơn hết.
Dùng việc tốt đẩy lùi thói xấu
Ruộng bỏ không thì sinh nhiều cỏ dại; đất bỏ trống thì gai góc mọc đầy. Đúng như lời dạy của Gioan Tiền Hô, tìm cách trổ sinh nhiều hoa trái nhân đức là cách sám hối hiệu quả hơn hết.

Cứ đến mùa vọng, lời kêu gọi của thánh Gioan Tiền Hô lại vang lên, mời gọi mỗi người hãy ăn năn sám hối: “Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần.”

Ông chính là người đã được ngôn sứ I-sai-a nói tới: Có tiếng người hô trong hoang địa: Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi.” (Mat-thêu 3, 2-3)

Hưởng ứng lời mời gọi đó, mỗi người chúng ta đều quyết tâm sám hối, quyết chí sửa mình, nhưng rồi ngựa quen đường cũ, chứng nào tật ấy, có cải thiện được gì đâu?

Cuộc đời chúng ta như quả lắc đồng hồ, đong đưa từ sám hối đến lỗi phạm, từ lỗi phạm đến sám hối và chu kỳ nầy cứ lặp đi lặp lại không ngừng, rốt cuộc tội xưa thói cũ vẫn còn y nguyên.

Vậy thì cần phải thực hiện việc sám hối thế nào cho hiệu quả?

Phương thế sám hối tích cực mà thánh Gioan Tiền Hô đề nghị là “phải sinh hoa quả để chứng tỏ lòng sám hối”(Mat-thêu 3,8)

Nói khác đi, cố công làm trổ sinh nhiều hoa quả nhân đức là phương thế sám hối hiệu quả hơn hết.

Dùng việc tốt đẩy lùi thói xấu
Sự việc sau đây minh họa cho ý tưởng nầy:

Có người sở hữu một thửa đất màu mỡ nhưng cũng vì đất tốt nên cỏ dại, nhất là cỏ cú (cỏ gấu) mọc  um tùm khiến hoa màu không phát triển được. Ông chủ phải thuê mướn nhiều nhân công làm cỏ, nhưng cứ sau mỗi trận mưa, cỏ lại mọc lên phơi phới. Thế là tốn tiền, tốn của, tốn công mà chẳng thu hoạch được hoa màu.

Có người góp ý với ông ta: “Anh hãy trồng mía đường thì sẽ diệt được cỏ.” Quả đúng như vậy, chỉ cần cày xới đất và làm cỏ lần đầu, rồi cho hom mía xuống. Mía vừa bén rễ thì bón thúc phân cho mía lớn nhanh. Thế là mía vươn lên xanh tốt, nở bụi xum xuê, bao trùm cỏ dại. Cỏ dại dần dần héo úa và tàn lụi vì thiếu ánh sáng mặt trời. Vậy là vừa khỏi tốn nhiều công làm cỏ mà còn thu hoạch được sản lượng mía dồi dào. Từ đó trở đi, thửa đất trên không còn cỏ dại nữa.

Ruộng bỏ không thì sinh nhiều cỏ dại; đất bỏ trống thì gai góc mọc đầy. Cần phải trồng nhiều cây tốt để đẩy lùi cỏ xấu; cần thực hành nhiều điều thiện để sự ác bị đẩy lùi. Đúng như lời dạy của Gioan Tiền Hô, tìm cách trổ sinh nhiều hoa trái nhân đức là cách sám hối hiệu quả hơn hết.

Dùng việc tốt đẩy lùi thói xấu
Từ kinh nghiệm đó, ta có thể rút ra vài điều bổ ích:

  • Đừng nhàn cư (nhàn cư vi bất thiện). Đời sống nhàn rỗi tựa như mảnh đất màu mỡ đang bị bỏ không, cỏ dại (tức là thói hư tật xấu) sẽ có cơ hội mọc lên xanh tốt. Phải đam mê vào một công việc hữu ích nào đó. Khi ta phải tất bật vì bao nhiêu công việc giúp ích cho đời, còn thời giờ đâu mà nghĩ tới hoặc làm điều không tốt.

  • Trồng cây tốt diệt cỏ xấu
Đối với mảnh đất tâm hồn chúng ta cũng vậy. Nếu chúng ta chỉ sám hối suông thì chứng nào vẫn tật nấy, nhưng nếu chúng ta biết ‘trồng’ thêm nhiều ‘cây tốt’ vào mảnh đất màu mỡ của tâm hồn, thì những ‘cây tốt’ nầy sẽ lấn lướt những loài cỏ dại tức là tội lỗi, làm cho tội lỗi khó lòng ngoi lên được. Thế là vừa tránh bớt tội, vừa lập thêm được nhiều công phúc. 

Lạy Chúa Giê-su,
Xin giúp chúng con quyết vâng nghe lời Chúa dạy, biết sám hối tội lỗi bằng phương thức trồng cây tốt diệt cỏ xấu, biết tận dụng thời giờ để tham gia vào việc phục vụ Thiên Chúa và con người, biết dồn công sức, tài năng, trí tuệ để phục vụ lợi ích chung… Hy vọng bằng cách nầy, chúng con “trồng được nhiều cây tốt” trên mảnh đất tâm hồn mình. Hy vọng bằng cách nầy, nhiều “cỏ dại” trong tâm hồn chúng con sẽ bị huỷ diệt đồng thời chúng con thu hoạch được nhiều hoa trái thiêng liêng đem lại lợi ích cho đời và cho Chúa.

Chống lại thói quen

Thói quen nhận chìm chúng ta. Bạn hãy nghĩ đến những câu: "Tôi phải phản ứng lại... Tôi phải bắt đầu... Không thể tin được là thời gian trôi qua nhanh thế... Nếu có thể làm lại điều đó... Nếu lúc trẻ mà biết thì ...". đọc tiếp...

+ Những trái tim tan nát
+ Một chút tình thương
+ Nguyên do căn bệnh