Skip to main content

Những trái tim tan nát

Khi Thiên Chúa làm cho tan nát một trái tim thì những mãnh vỡ của trái tim tan nát ấy sẽ được cất giữ trong những nơi thánh thiêng nhất của thiên đàng.
Những trái tim tan nát
Tôi nghĩ rằng Thiên Chúa thích sưu tầm những trái tim tan nát. Một nơi nào đó trong nhà của Chúa Cha hẳn phải có một hành lang rộng chỉ có những trái tim mà thôi.

Một tác giả nọ đã viết về việc sưu tầm các di tích của các nhân vật nổi tiếng như sau:

Thế giới này có một cách thẩm định sự vật với một cách kỳ lạ.
       Một bức tranh của một nhân vật nổi tiếng có giá trị bằng cả một tài sản của một ông vua.
       Một cái răng chỉ là một cái răng, nhưng cái răng của một vĩ nhân lại trở thành một cái răng vĩ đại, sự vĩ đại nâng giá trị của sự vật lên thành vô giá.
       Một sợi tóc của Mahatma Gandhi quý giá hơn cả ngọc ngà châu báu của một quý tộc thối nát.
Ðiều chúng ta sưu tầm là giá trị của chính con người chúng ta.

Giả như Thiên Chúa cũng sưu tầm thì điều gì sẽ được Ngài sưu tầm.

Tôi nghĩ rằng Thiên Chúa thích sưu tầm những trái tim tan nát. Một nơi nào đó trong nhà của Chúa Cha hẳn phải có một hành lang rộng chỉ có những trái tim mà thôi.

Mỗi một trái tim có một lịch sử riêng, đây có thể là một thư viện của những vết thương đau, hoặc hơn thế nữa, đây cũng có thể là một bảo tàng viện, trong đó toàn bộ cuộc sống của mỗi người đều được Thiên Chúa cất giữ như những kho tàng vô giá, và dĩ nhiên phải có cả một đội ngũ ưu tú nhất của các thiên thần để canh giữ kho báu ấy.

Trong những trái tim tan nát ấy nổi lên 3 trái tim, đó là 3 trái tim biểu trưng cho 3 loại tan nát: một là trái tim của Abraham, hai là của Môisen và ba là trái tim của Chúa Giêsu. Ba trái tim này nói với chúng ta rằng: con đường nhanh nhất để lên thiên đàng là có một trái tim tan nát. Trái tim của tổ phụ Abraham tan nát vì niềm tin. Trái tim của Môisen tan nát vì hy vọng và trái tim tan nát của Chúa Giêsu tan nát vì yêu thương.

- Trái tim của Abraham đã tan nát khi Thiên Chúa đã ra lịnh cho ông phải sát tế đứa con duy nhất của ông, nhưng niềm tin đã cho ông thấy xa hơn cái tan nát và cái vô lý ấy.

- Trái tim của Môisen cũng đã tan nát vì niềm hy vọng. Ông là người lãnh đạo Israel tiến về đất hứa, Thiên Chúa đã cho ông nhìn thấy đất hứa nhưng lại không cho ông được đặt chân vào đất hứa ấy, điều ông hy vọng suốt cả đời ông, ông lại không được. Trái tim của Môisen hẳn đã tan nát vì niềm hy vọng ấy.

- Cuối cùng chúng ta hãy chiêm ngưỡng trái tim tan nát vì yêu thương của Chúa Giêsu. Trong vườn cây dầu Ngài đã nói với các môn đệ: "Trái tim Thầy buồn sầu đến chết được".

Chỉ có một con người yêu thương và yêu thương cho đến cùng mới cảm thấy trái tim như vỡ tan ra như thế.

Chỉ có con người có thể làm được mọi sự, có thể cứu sống mọi người nhưng không tha cho chính mạng sống của mình mới cảm thấy trái tim tan vỡ ra như thế.

Bên cạnh những trái tim vĩ đại ấy, có biết bao nhiêu trái tim tan nát khác. Khi Thiên Chúa làm cho tan nát một trái tim thì những mãnh vỡ của trái tim tan nát ấy sẽ được cất giữ trong những nơi thánh thiêng nhất của thiên đàng.

* * *

Những trái tim tan nát
Quý vị và các bạn thân mến,

Bên cạnh ba trái tim vĩ đại ấy của Abraham, của Môisen và của Chúa Giêsu, hẳn chúng ta không thể không nhìn thấy một loại trái tim tan nát nổi bật khác. Ðó là những trái tim tan nát vì sám hối.

Vua Ðavít đại biểu của những trái tim tan nát vì sám hối đã nói lên những giá trị của những trái tim tan nát vì sám hối ấy như sau: "Chúa chẳng ưa thích gì tế phẩm, của lễ toàn thiêu Ngài cũng không chấp nhận. Lạy Thiên Chúa, tế phẩm dâng Ngài là trái tim tan nát, một tấm lòng tan nát dày vò, Ngài sẽ chẳng khinh chê".

Lời của vua Ðavít phải là lời cầu nguyện liên lỉ và quyết tâm của chúng ta trong suốt cuộc đời này. Lời của tiên tri Jérémia nhắc nhở chúng ta: "Hãy xé lòng, đừng xé áo".

       Lạy Chúa, chúng con không có gì để dâng lên Chúa ngoài trái tim tan nát vì sám hối của chúng con.
       Lạy Chúa, không có Chúa chúng con không làm được việc gì.
       Xin nâng đỡ quyết tâm trở về của chúng con và mang lại cho chúng con niềm vui vì được ơn Chúa thứ tha.

Trích từ : Phút Cầu Nguyện Cuối Ngày
http://vntaiwan.catholic.org.tw/phutcau2/2phut008.htm

+ Câu hỏi duy nhất
+ Ý nghĩa của sự cầu nguyện