Skip to main content

Chúa biết rõ và chăm lo cho chúng ta

Chúa Giêsu không chỉ chăm lo cho chúng ta, mà còn chăm lo cho cả những người chúng ta yêu thương.
A - A+
Chúa biết rõ và chăm lo cho chúng ta
Chúa Giêsu không chỉ chăm lo cho chúng ta, mà còn chăm lo cho cả những người chúng ta yêu thương.

Dành cho những ai ở xa những người họ yêu thương

Chúa Giêsu yêu chúng ta và chăm sóc chúng ta. Ngài không chỉ chăm lo cho chúng ta, mà còn chăm lo cho cả những người chúng ta yêu thương. Chúng ta cảm thấy rất khổ tâm khi ở trong hoàn cảnh không thể quan tâm chăm sóc cho những người chúng ta yêu thương. Chúng ta cảm thấy bất lực khi không thể mang đến cho những người chúng ta yêu thương sự nâng đỡ và tình yêu thương một cách trực tiếp mà chúng ta biết họ cần và xứng đáng được nhận, và chúng ta tha thiết muốn mang đến cho họ.

Chúa Giêsu biết rõ và quan tâm đến bạn

Trong Kinh Thánh, Chúa Giêsu đã nói: “Năm con chim sẻ chỉ bán được hai hào, phải không? Thế mà không một con nào bị bỏ quên trước mặt Thiên Chúa. Ngay đến tóc trên đầu anh em cũng được đếm cả rồi. Anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ” (Lc 12,6-7). Chúa Giêsu quan tâm chúng ta đến từng chi tiết, và Ngài cũng quan tâm như thế đối với những người chúng ta yêu thương.

Chúa chăm sóc,Lc 12,6-7
“Hãy xem chim trời: chúng không gieo, không gặt, không thu tích vào kho; thế mà Cha anh em trên trời vẫn nuôi chúng. Anh em lại chẳng quý hơn chúng sao?” (Mt 6,26). Và nếu Chúa Giêsu và Cha của Ngài biết rõ và quan tâm đến từng con chim sẻ, há chẳng phải chẳng có lý do gì để lo lắng về việc Ngài sẽ quan tâm và lo lắng cho chúng ta và những người chúng ta yêu thương sao? - Bởi vì họ cũng là những đứa con mà Ngài yêu thương. Chim sẻ chỉ là một loài chim bé nhỏ và con cái của Ngài còn quý giá đối với Ngài hơn rất nhiều tất cả chim sẻ nơi thế gian này.

Khi chúng ta cầu nguyện cho những người chúng ta yêu thương, xin Ngài ban cho họ những gì họ cần, Ngài sẽ đáp lời chúng ta. Khi chúng ta cầu nguyện và xin những Thiên thần bản mệnh bảo vệ họ, Ngài sẽ gửi Thiên thần bản mệnh đến để trợ giúp họ. Khi chúng ta cầu xin sự an ủi của Ngài, Ngài sẽ đáp lời chúng ta cầu xin. Ngài là Đấng Trông Nom và Ban Ơn. Ngài là Cha của họ và là Bạn của Họ. Ngài là Đấng Ủi An và là Đấng Bảo Vệ của họ. “Tôi chính là Mục Tử nhân lành: Mục Tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên” (Ga 10,11).

Vì thế, bạn muốn biết làm thế nào bạn có thể chăm sóc những người bạn yêu thương khi bạn không thể ở bên họ về mặt thể lý? Bạn có thể quan tâm, chăm sóc cho họ qua lời cầu nguyện - qua việc cầu xin Chúa làm những gì bạn ao ước bản thân bạn có thể làm cho họ. Lời cầu nguyện không phải là điều ít nhất bạn có thể làm, nhưng là điều cao quý nhất bạn có thể làm. Và Ngài không làm bạn thất vọng. Ngài sẽ đáp trả mọi lời bạn nguyện xin.

An Nhiên
Nguồn: http://giaophanmytho.net/bai-viet-suy-tu/chua-biet-ro-va-cham-lo-cho-chung-ta-9901.html

+ Nếm thử mà xem
+ Lắng nghe tiếng thì thầm