Skip to main content

Ðo lường mức độ đức tin

Hãy để việc xét đoán lại cho Thiên Chúa mà thôi. Phần chúng ta, hãy tha thứ cho nhau, nâng đỡ nhau, sống liên đới với nhau.
A - A+
Ðo lường mức độ đức tin
Hãy để việc xét đoán lại cho Thiên Chúa mà thôi. Phần chúng ta, hãy tha thứ cho nhau, nâng đỡ nhau, sống liên đới với nhau.

Trong dân gian vùng Cận Ðông còn truyền tụng câu chuyện vui sau đây về ông Abraham:

Họ kể rằng ông Abraham tốt bụng đến nỗi ông luôn luôn dời bữa ăn sáng lại để chờ cho đến khi nào có một người đói đến gõ cửa nhà ông và sẽ cùng chia sẻ bữa ăn với ông, thì ông mới dùng bữa. Một ngày kia có một cụ già đi ngang qua và được ông Abraham mời vào chia sẻ bữa ăn sáng. Nhưng ngay trước khi dùng bữa, ông cụ già vừa đọc thầm kinh của người ngoài đạo Chúa, ông Abraham vội vàng ngưng bữa ăn lại và mời cụ già đi nơi khác.

Cụ già đi chưa khuất thì ông Abraham nghe tiếng Chúa trách:

"Abraham, Abraham! Ta đã cung cấp lương thực nuôi cụ già này trong vòng tám mươi năm qua, mặc dù ông không phải là kẻ tin thờ Ta. Phần con, con không đủ kiên nhẫn và nhân từ để chia sẻ chỉ một bữa ăn với cụ hay sao?"

* * *

Những việc làm tốt là quan trọng, nhưng chính thái độ sống của chúng ta với anh chị em chung quanh là thước đo đính thực nhất để đo lường mức độ đức tin nơi mỗi người đồ đệ của Chúa. Thiên Chúa không kỳ thị màu da, chủng tộc, niềm tin tôn giáo. Ngài không hẹp hòi giới hạn tiêu chuẩn để ban ơn cho con người. Chỉ có một giới hạn duy nhất là giới hạn và tự do bởi con người đặt ra để ngăn cản Ngài thi ân, chứ không phải là Ngài muốn. Thiên Chúa không thể cứu rỗi chúng ta, nếu chúng ta không muốn. Lòng quảng đại bao la của Thiên Chúa là mẫu gương cho mọi người đồ đệ của Ngài noi theo.

"Ta đã cung cấp lương thực nuôi cụ già này trong vòng tám mươi năm qua, mặc dù ông không phải là kẻ tin thờ Ta. Phần con, con không đủ kiên nhẫn và nhân từ để chia sẻ chỉ một bữa ăn với cụ hay sao?"

Câu hỏi này đáng cho chúng ta suy nghĩ và kiểm điểm lại thái độ sống của mình. Chính trong Phúc âm, Chúa Giêsu đã nhắc cho các đồ đệ hãy noi gương hành xử của Thiên Chúa Cha trên trời, Ðấng làm cho mưa xuống trên mọi người, cho người lành cũng như người dữ, người tốt cũng như kẻ xấu, nhưng không phải vì thế mà Ngài đồng lõa với tội xấu của con người. Ngài muốn cho kẻ tội lỗi ăn năn, khuyến khích họ ăn năn để được ơn cứu thoát.

Ðối với các muôn đệ, thì Ngài căn dặn:

"Ðừng xét đoán, để khỏi bị xét đoán".

Hãy để việc xét đoán lại cho Thiên Chúa mà thôi. Phần chúng ta, hãy tha thứ cho nhau, nâng đỡ nhau, sống liên đới với nhau, như thánh Phaolô cũng đã nhắc nhở các tín hữu Colôsê:

"Anh em hãy mặc lấy con người mới, con người hằng được đổi mới theo hình ảnh Ðấng tạo hóa để được ơn thông hiểu. Vậy không còn chuyện phân biệt Do Thái hay Hy Lạp, cắt bì hay không cắt bì, man di mọi rợ, nô lệ hay tự do, nhưng chỉ có Chúa Kitô là tất cả và ở trong mọi người. Anh chị em là những người được Thiên Chúa tuyển chọn, hiến thánh và yêu thương, vì thế anh chị em hãy có lòng thương cảm, nhân hậu, khiêm nhu, hiền hòa và nhẫn nại".

Lạy Chúa, Lời Chúa luôn thôi thúc chúng con không ngừng canh tân thái độ sống, canh tân tình yêu và sự phục vụ của con đối với Chúa và đối với anh chị em chung quanh. Chúng con không thể nào yêu mến Chúa đích thực nếu không yêu thương anh chị em như chính Chúa đã yêu thương họ.

Lạy Chúa, xin giúp con noi theo mẫu gương của Chúa mỗi ngày một trọn vẹn hơn.

Trích từ : Ánh Sáng Thế Gian
http://vntaiwan.catholic.org.tw/thegian/thegian07.htm

+ Nỗi lòng Cha
+ Trên đường về