Skip to main content

Cây mọc trên vầng đá

Người tin Chúa, khi sống gần Chúa luôn có thể đứng vững trong những hoàn cảnh đen tối hay là nghịch cảnh. Tại sao vậy?
A - A+
Cây mọc trên vầng đá
Khi ta đứng trên nền móng vững chắc của Chúa Giêsu. Ta tin chắc rằng ta sẽ sống qua mọi nghịch cảnh ở đời này.

Trên một rặng núi cao đến 800 thước có những cây lá cọ vẫn sống mạnh. Nhiều năm qua, các nhà thực vật không hiểu vì sao mà các cây này sống được trong bóng tối của núi đá, vì mặt trời chỉ chiếu vào chỗ các cây này chỉ trong hai tiếng đồng hồ mỗi ngày.

Về sau người ta nhận ra rằng, các vách đá đã thu nhận ánh sáng mặt trời cũng như hơi nóng ban ngày rồi phản chiếu vào chỗ những cây cọ này, cung cấp cho cây hơi nóng cần thiết tỏa ra từ trong đá. Thành ra một hàng cây cọ cứ sống mạnh, dù hoàn cảnh thật là khó khăn cho những cây ấy tồn tại.

* * *

Cũng như các cây lá cọ này, người tin Chúa, khi sống gần Chúa luôn có thể đứng vững trong những hoàn cảnh đen tối hay là nghịch cảnh. Tại sao vậy?

Vì Chúa Giêsu là vầng đá mà họ đã đứng lên, tỏa ra hơi ấm của tình thương và an ủi họ, cho họ sức sống cần thiết.

Khi ta đứng trên nền móng vững chắc của Chúa Giêsu. Ta tin chắc rằng ta sẽ sống qua mọi nghịch cảnh ở đời này. Chỉ tội nghiệp cho những ai không đứng trên nền móng đó, họ sẽ tuyệt vọng.

Trích từ : Giọt Nước Mắt Cuối Cùng
http://vntaiwan.catholic.org.tw/giotnuoc/giot23.htm

+ Sử dụng ơn Chúa
+ Tất cả là Hồng Ân

edit