Skip to main content

Khiêm nhượng hay danh dự

Chỉ cõi lòng khiêm tốn đích thực mới có thể suy phục ý Chúa và mới có khả năng thi hành trọn vẹn ý Ngài.
A - A+
Khiêm nhượng hay danh dự
Hằng ngày chúng ta vẫn nhiều lần cầu nguyện cho "Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời". (Mt 6:10)
Phải chăng lời cầu ấy phát xuất từ một con tim chân thành và khiêm tốn?

Thầy Ðô-đi-kê nổi tiếng thánh thiện nhất trong dòng và hay làm phép lạ. Tin đồn rằng bất cứ điều gì thầy xin đều được Chúa chấp nhận.

Một hôm dân làng kéo đến xin thầy cầu nguyện cho trời mưa. Nhưng thay vì trời mưa thì lại nắng hạn lâu hơn nữa.

Một hôm một người mẹ đến xin thầy cầu nguyện cho đứa con đang đau được mau lành. Nhưng đứa con đã chết sau đó vài ngày.

Vài người khác đến xin thầy làm phép lạ cho đá thành bánh. Nhưng đá vẫn cứ trơ trơ ra đấy.

Sau những lần thử thách mà không được gì cả, dân làng nổi giận đuổi thầy ra khỏi phạm vi của làng, cấm không cho thầy trở về tu viện nữa.

Thầy đành phải đi tìm một hang đá trong sườn núi để ẩn mình, rồi than thở với Chúa:

- Lạy Chúa, con không hiểu tại sao lại xảy ra như vậy, con cầu xin Chúa cho mưa xuống thì Chúa lại cho nắng hạn lâu hơn. Con xin Chúa cho đứa trẻ mau lành bệnh thì Chúa lại cho nó chết. Con xin Chúa cho dân làng có bánh ăn thì Chúa cứ để những viên đá trơ trơ ra đó. Thế Chúa xem đây, con bị mọi người xua đuổi, coi con như một kẻ phạm tội ghê gớm.

Nói xong, thì nghe có tiếng từ trời đáp:

- Hỡi con, bởi vì ta đã cho con điều con cầu xin lúc trước rồi đó.

Thầy không còn nhớ thầy đã xin gì trước đó nữa nên mới hỏi lại:

- Nhưng lạy Chúa, con đã xin Chúa điều gì?

Tiếng lạ đáp lại:

- Trước đây con đã chẳng cầu xin Ta cho con được dịp sống khiêm nhường đó ư?

* * *

Khiêm nhượng hay danh dự

* * *

Ðã xin Chúa cho được dịp sống khiêm nhường, nhưng khi được dịp như ý thì thầy Ðô-đi-kê lại than trách.

Phải chăng miệng thầy xin được sống khiêm tốn nhưng lòng thầy lại có ngầm ý muốn được tôn trọng, được thán phục qua những ân huệ mà thầy muốn xin được cho người khác?

Phải chăng vì ham danh và bị dân làng lợi dụng nên thầy chỉ muốn cầu nguyện theo ý họ, cho những lợi lộc trần gian của họ, thay vì cầu nguyện theo thánh ý Chúa.

Hằng ngày chúng ta vẫn nhiều lần cầu nguyện cho "Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời". (Mt 6:10)

Phải chăng lời cầu ấy phát xuất từ một con tim chân thành và khiêm tốn? Chỉ cõi lòng khiêm tốn đích thực mới có thể suy phục ý Chúa và mới có khả năng thi hành trọn vẹn ý Ngài.

+ Nguyên do căn bệnh
+ Để cho Lời Chúa biến đổi cuộc đời

edit