Skip to main content

Tấm màn che phủ

...xin đổ tràn Thánh Thần Chúa trên con, giúp con trở thành con người mới chiếu tỏa vinh quang Chúa giữa anh chị em.
A - A+
Tấm màn che phủ
Lạy Chúa, xin hãy thực hiện nơi con điều Chúa muốn, xin đổ tràn Thánh Thần Chúa trên con, giúp con trở thành con người mới chiếu tỏa vinh quang Chúa giữa anh chị em.

Khi thánh Phaolô chấp nhận sự bất lực của mình trước Thiên Chúa, ngài quyết định tôn vinh Thiên Chúa là Chúa. Ngài nhìn nhận rằng Thiên Chúa có mọi quyền năng được thanh tẩy trong Chúa Thánh Thần. Ngài nhìn thế giới quanh mình và lần đầu tiên ngài hiểu ý nghĩa của nó, vì ngài đã được ban cho một cái nhìn hoàn toàn mới mẻ. Vì đã xảy ra cho Phaolô như thế nên ngài đã hiểu được tại sao ngài không nhìn thấy sự thật, tại sao sự thật bị che khuất bởi tầm nhìn của Phaolô. Rồi ra, bức màn phủ kín đó sẽ được mở tung ra.

Khi giải thích về chuyển biến và mầu nhiệm phi thường này, từ sự mù lòa thiêng liêng đến nhìn thấy được, thánh Phaolô đưa ra thí dụ về người Do Thái anh em của ngài. Họ cũng giống như ngài trước cuộc gặp gỡ trên đường Damas. Họ không thể nhìn nhận Chúa Giêsu Kitô như là Ðấng Cứu Thế, Ðấng Thiên Sai Mêsia. Viết cho cộng đoàn tín hữu Côrintô, ngài nhắc đến những chương trong sách Xuất hành kể lại việc ông Môisen sau lần gặp gỡ diện đối diện Thiên Chúa trên núi Sinai. Khi Môisen trở lại với dân chúng thì dung mạo Ngài cần được một bức khăn che phủ, ánh sáng vinh quang của Thiên Chúa vẫn còn phản chiếu trên khuôn mặt của Ngài, thánh Phaolô nói rằng:

"Bức khăn che phủ vẫn còn đó cho đến khi nó được mở ra và chỉ mình Chúa Giêsu Kitô mới có thể cất mất đi bức khăn che phủ này".

Khi thánh Phaolô bắt đầu rao giảng trong hội đường Damas, sau khi bức khăn che phủ đó được mở ra, thánh sử Luca tường thuật cho chúng ta rằng:

"Tất cả những người nghe đều ngạc nhiên, quyền năng của Phaolô gia tăng vững chắc, và ngài chứng minh rằng Chúa Giêsu là Chúa" (sách Tông đồ công vụ 9, 21-22).

Vì thế, chỉ trong một thời gian ngắn, từ hành động dựa trên năng lực của mình, thánh Phaolô cảm nghiệm được sự bất lực của chính ngài khi Thiên Chúa chận ông lại trên đường đi Damas để lấy bức khăn che khỏi tâm trí ngài, để ngài được thanh tẩy trong Chúa Thánh Thần, để rao giảng trong hội đường rằng Ðấng mà các ông bắt bớ không ai khác hơn là Thiên Chúa, và quyền năng của thánh Phaolô gia tăng vững chắc.

Thử hỏi, có phải đúng bức khăn che phủ này cũng đã được lấy ra khỏi tâm trí của chúng ta khi chúng ta hướng về Thiên Chúa hay không?

Thử hỏi đây không phải là một cái nhìn hoàn toàn mới đã mở ra trước mắt chúng ta rồi sao?

Mặc dù chúng ta vẫn còn có điểm mù và đôi khi nó che phủ tầm nhìn, che phủ thị kiến của chúng ta và chúng ta trả lại cách suy nghĩ cũ, nhưng cách suy nghĩ cũ này con người cũ của chúng ta lại được mở ra, được thanh luyện và nâng lên khi chúng ta được tràn đầy Chúa Thánh Thần. Chúng ta thấy rõ hơn nữa những gì Thiên Chúa đã mạc khải khi Ngài kéo chúng ta đến gặp Ngài. Quyền lực của chúng ta trong Chúa Giêsu Kitô được gia tăng vững chắc hơn, chúng ta hãy suy nghĩ và để cho sự thật này thấm sâu vào trong tâm trí mình: Thiên Chúa đã lấy đi bức màn che phủ, Ngài giải thoát chúng ta khỏi sự mù quáng tinh thần.

Với dung mạo không bị che khuất, với con người mới, chúng ta phản chiếu vinh quang của Thiên Chúa như một tấm gương, chúng ta sẽ ngày càng sáng chói hơn khi chúng ta được biến đổi giống hình ảnh mà chúng ta phản ánh. Ðó là công việc của Thiên Chúa làm nơi chúng ta.

Lạy Chúa, xin hãy thực hiện nơi con điều Chúa muốn, xin đổ tràn Thánh Thần Chúa trên con, giúp con trở thành con người mới chiếu tỏa vinh quang Chúa giữa anh chị em.

+ Nói với Chúa chứ không nói về Chúa
+ Năm điều đáng quên và năm điều đáng nhớ