Skip to main content

Gõ cửa Thiên Đàng

Ơn thánh là điều kiện trước hết và trên hết. Rồi nhờ kết hợp vào Chúa Kitô, mà những công việc thiện của chúng ta làm mới có giá trị cứu rỗi.
Gõ cửa Thiên Đàng
Ơn thánh là điều kiện trước hết và trên hết. Rồi nhờ kết hợp vào Chúa Kitô, mà những công việc thiện của chúng ta làm mới có giá trị cứu rỗi.

Một thầy giáo kia nằm mơ thấy mình chết, tới gõ cửa thiên đàng để xin được vào. Thánh tông đồ Phêrô mở cổng và lên tiếng hỏi người ấy là ai và ở trần gian đã làm những gì. Thầy giáo thưa:

- Con là Nicolo. Suốt đời làm nghề dạy học cho trẻ.

Thánh Phêrô hỏi thêm:

- Như trong nghề thầy giáo, con chấm điểm cho học sinh, trò nào đủ điểm mới được lên lớp. Cũng một cách tương tự, ở đây, để có thể vào cổng thiên đàng, con có đủ một trăm điểm không? Vậy hãy nói xem con đã làm những gì?

Thầy giáo đáp:

- Ồ, con không hề biết đến điều kiện một trăm điểm ấy. Nhưng khi còn ở trần gian, ngoài nghề dạy học hàng ngày, sáng nào con cũng đi dự lễ và không bao giờ bỏ lễ ngày chủ nhật suốt bốn mươi năm trường, từ khi con có trí khôn.

- Tốt lắm, nhưng bấy nhiêu đó mới chỉ được có một điểm thôi. Con đã làm được gì nữa không?

- Dạ thưa, con tham dự các hội đoàn và những tổ chức bác ái nhằm mục đích quyên tiền cho người nghèo.

- Ðược lắm, thêm một điểm nữa.

Nghe vậy, thầy giáo bắt đầu cảm thấy lúng túng, không biết tìm đâu ra việc tốt lành khác nữa. Sau cùng, chỉ còn biết cúi đầu nhỏ nhẹ thưa:

- Thưa thánh cả Phêrô, con không làm được việc gì đáng kể khác nữa, nhưng con biết rằng chỉ nhờ công nghiệp của Chúa Kitô và lòng thương xót vô biên của Chúa, mà con được tới đây thôi.

Bấy giờ, thánh tông đồ Phêrô nhìn thẳng vào cặp mắt của thầy và nói:

- Con có lý. Con nói rất đúng, chỉ nhờ vào ơn thánh và tình thương hải hà nhân từ của Chúa mà con mới được qua cửa này, để vào nước thiên đàng mà thôi. Chính nhờ lòng tin vào Chúa, mà con mới được đủ một trăm điểm để vào cổng thiên đàng.

* * *

Câu chuyện trên đây là hình bóng nói lên sự cao quí của ơn cứu độ mà Thiên Chúa muốn ban tặng cho toàn thể nhân loại. Ơn cứu độ là món quà Thiên Chúa ban nhưng không cho loài người, dựa vào công nghiệp của cuộc khổ nạn và giá máu cứu chuộc của Chúa Giêsu, chứ con người yếu hèn tội lỗi nào có công trạng gì.

Ơn thánh là điều kiện trước hết và trên hết. Rồi nhờ kết hợp vào Chúa Kitô, mà những công việc thiện của chúng ta làm mới có giá trị cứu rỗi. Trong thánh lễ, chúng ta tuyên xưng:

"Nhờ mầu nhiệm của cuộc khổ nạn, chết và sống lại của Chúa Kitô, mà chúng ta được cứu thoát khỏi án phạt và được sự sống muôn đời".

Trong Phúc âm, Chúa Giêsu phán hứa với dân Do Thái xưa rằng:

"Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta sẽ được sống muôn đời".

Ngài đến ban sự sống để những ai tin vào Ngài sẽ được sự sống dồi dào hơn.

Ơn cứu rỗi là món quà nhưng không, thế nhưng, không phải là điều tất nhiên. Ngài cũng không ép buộc ai phải được cứu rỗi. Xưa kia, Ngài rảo bước khắp nước Do Thái, nhưng chỉ những người có lòng tin đến kêu xin Ngài và muốn được chữa lành, Ngài mới giơ tay chữa lành họ.

Công nghiệp của con người là biết dùng tự do Thiên Chúa ban cho để đón nhận, để đáp trả, để tận dụng mọi ơn huệ Chúa ban và để chu toàn những gì Ngài muốn chúng ta thi hành. Lời cám ơn tốt đẹp nhất mà chúng ta có thể nói lên với Chúa để cảm tạ hồng ân cao quí của Ngài là lòng biết ơn, khiêm tốn đón nhận và trung thành sống theo lời Ngài dạy bảo.

Lạy Chúa Giêsu, con cảm tạ Chúa đã tình nguyện chịu chết để chúng con được sống, và để mở cửa thiên đàng cho nhân loại đã trót sa ngã phạm tội. Thật là hồng ân cao cả biết bao. Xin Chúa giúp con luôn biết khiêm tốn cởi mở tâm hồn đón nhận ơn thánh Chúa muốn ban cho con. Tuy con không có gì hiến dâng để đáp đền hồng ân Chúa, nhưng con chỉ biết dâng cho Chúa niềm an ủi và vui sướng bé nhỏ duy nhất là sẵn sàng đón nhận ơn Chúa để được hạnh phúc muôn đời với Chúa.

Trích từ : Ánh Sáng Thế Gian
http://vntaiwan.catholic.org.tw/thegian/thegian30.htm

+ Chiến đấu với nỗi thất vọng
+ Đức Tin - Thánh Thần - Hiến Tế