Skip to main content

Cám dỗ

Chúa chúng ta có kinh nghiệm về bị cám dỗ, nên Ngài thành khẩn cảnh cáo các môn đệ là: "Hãy cầu nguyện để khỏi sa vào cám dỗ".
Cám dỗ
Chúa chúng ta có kinh nghiệm về bị cám dỗ, nên Ngài thành khẩn cảnh cáo các môn đệ là: "Hãy cầu nguyện để khỏi sa vào cám dỗ".

"Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ" (Mt 6,13).

Những gì Chúa bảo ta phải tìm hay phải tránh trong bài dạy về cầu nguyện, chúng ta cũng nên tìm hay tránh trong hành động. Chúng ta phải tránh cho khỏi bị cám dỗ. Tìm theo con đường vâng phục để không bao giờ mời mọc ma quỉ đến cám dỗ chúng ta.

Chúng ta không cần vào rừng để tìm sư tử. Vì như thế giá phải trả sẽ đắt hơn nhiều. Con sư tử ấy có thể vồ ta từ trong rừng rậm và ta không có vũ khí nào để hạ nó. Gặp sư tử như thế dù có thắng được cũng vất vả lắm.

Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ
Người tin Chúa cầu xin Chúa cho được tránh gặp ma quỉ. Chúa chúng ta có kinh nghiệm về bị cám dỗ, nên Ngài thành khẩn cảnh cáo các môn đệ là: "Hãy cầu nguyện để khỏi sa vào cám dỗ". Nhưng dù chúng ta có làm gì đi nữa chúng ta cũng sẽ bị cám dỗ, vì Chúa đã dạy phải cầu nguyện: "Xin giải cứu chúng con khỏi điều ác".

Sách Gióp có ghi: "Con người tự nhiên sinh ra để gặp khốn khó như làn lửa bay chớp trên không". Người tin Chúa sinh ra cũng chắc chắn bị cám dỗ như vậy. Lúc nào ta cũng phải đề phòng satan. Vì như kẻ trộm, nó không bao giờ báo hiệu trước. Người đã kinh nghiệm đường đi nước bước của ma quỉ, biết rằng có những lúc thuận lợi cho nó tấn công, như người ta biết chắc mùa nào sẽ có bão táp.

Người tin Chúa phải cẩn thận cả hai mặt: Vừa sợ nguy nan nhưng đồng thời cũng chuẩn bị để đối đầu. Ðề phòng bao giờ cũng hơn chữa chạy. Thà trang bị đầy đủ mà satan không tấn công còn hơn chịu thiệt thòi trong việc chống lại nó. Dẫu rằng có toàn thắng nó đi chăng nữa cũng hãy cầu xin Chúa cho mình tránh được mọi cơn cám dỗ. Và nếu cám dỗ có xảy ra, xin được giải cứu cho khỏi tay ma quỉ.

Trích từ : Giọt Nước Mắt Cuối Cùng
http://vntaiwan.catholic.org.tw/giotnuoc/giot114.htm

Trái tim còn lớn hơn

Chúa sẵn sàng thi ân giúp đỡ con người bất cứ trong hoàn cảnh nào, nhưng Chúa không bao giờ sắp sẵn để con người chỉ biết hưởng thụ. đọc tiếp...