Skip to main content

Tôn vinh Chúa

Vinh quang thuộc về Chúa. Muôn đời, tiếng ca ngợi Chúa sẽ không bao giờ chấm dứt.
A - A+
Tôn vinh Chúa
Vinh quang thuộc về Chúa, vì Ngài không phải là vua đời đời, là vua các vua và Chúa các Chúa, Cha muôn thuở và Chúa bình an sao?

"Xin kính dâng Người vinh quang, bây giờ và cho đến muôn đời. Amen" (2Pr 3,18).

Bầu trời đầy những tiếng ca ngợi Chúa Giêsu đời đời. Ðó là những năm không đếm được sẽ đi nhanh vào dòng vĩnh cửu.

Mãi cho đến đời đời vinh quang vẫn thuộc về Chúa, vì Ngài không phải vị thượng đế đời đời theo dòng Menkisêđê hay sao? Vinh quang thuộc về Chúa, vì Ngài không phải là vua đời đời, là vua các vua và Chúa các Chúa, Cha muôn thuở và Chúa bình an sao?

Vinh quang thuộc về Chúa. Muôn đời, tiếng ca ngợi Chúa sẽ không bao giờ chấm dứt. Tiếng ca ngợi của những kẻ được mua chuộc bằng máu sẽ kéo dài mãi cho đến cõi trường sinh bất tử. Vinh quang của thập giá không bao giờ bị che khuất, cả ánh sáng rạng ngời của Phục Sinh sẽ không bao giờ bị phủ mờ.

Vậy Giêsu, Chúa đáng ca ngợi mãi mãi muôn đời.

Tôn vinh Chúa
Bạn thân mến, chắc bạn trông mong ngày được cùng với vô số các thánh trên trời tung hô ca ngợi Chúa. Nhưng hôm nay, bạn có ca ngợi Chúa hay không? Bạn hãy dâng lên Chúa những lời cầu nguyện như:

Lạy Chúa! Xin giúp con tôn vinh Ngài.

Con nghèo khổ, xin giúp con tôn vinh Ngài bằng thái độ vui lòng. Con đau ốm, xin cho con tôn vinh Ngài bằng đức kiên nhẫn.

Con có những khả năng, xin giúp con tôn vinh Ngài bằng cách xử dụng cho Chúa. Con có thì giờ, xin cho con biết tận dụng để phục vụ Ngài. Con có tâm hồn đa cảm, xin cho lòng con chỉ cảm thấy yêu Chúa và không rực sáng vì những gì khác hơn là vì yêu mến Ngài. Con có tư duy, xin giúp con nghĩ về Chúa và tư duy cho Chúa.

Chúa đã đặt con trên mặt đất này vì một lý do nào đó, xin cho con biết và giúp con thực hiện được mục đích của đời con. Con không làm được gì nhiều. Nhưng như bà góa nghèo khổ khi xưa đã dâng hai đồng xu là cả gia tài của bà, con cũng vậy, xin dâng hết thời gian sống hiện tại và vĩnh hằng vào kho báu của Ngài.

Con là con của Chúa, xin nhận lấy con và giúp con tôn vinh Chúa ngay bây giờ trong mọi lời con nói, trong mọi việc con làm, và với tất cả những gì con có.

Trích từ : Giọt Nước Mắt Cuối Cùng
http://vntaiwan.catholic.org.tw/giotnuoc/giot117.htm

Hãy ca ngợi Chúa bằng cuộc sống hiện tại

Chúa đã làm cho tâm hồn xứng hợp với hoàn cảnh của ta. Ta không tình cờ có mặt ở đây. Ta hãy làm vinh danh Chúa nơi ta đang sống. đọc tiếp...