Skip to main content

Nhiều năm phục vụ với một lỗi lầm nhỏ

Chúng ta thường dễ quên những việc tốt mà người khác đã làm cho mình ngay khi người đó làm một điều gì đó có lỗi với mình.
Nhiều năm phục vụ với một lỗi lầm nhỏ
Chúng ta thường dễ quên những việc tốt mà người khác đã làm cho mình ngay khi người đó làm một điều gì đó có lỗi với mình.

Một ông vua nọ có nuôi 10 con chó rất hung dữ. Ông dùng chúng để trừng phạt và giết bất cứ người nào làm phật lòng ông. Một ngày nọ, một quan hạ thần giúp việc đưa ra một ý kiến, nhưng vô tình ý kiến đó không đúng với thực tế vì còn có những sai trái và nhà vua không thích vì thế nhà vua đã hạ lệnh ném quan hạ thần đó vào chuồng chó để giết ông.

Vị quan đó xin nhà vua: "Tâu hoàng thượng Hạ thần đã phục vụ cho ngài 10 năm, sao hoàng thượng lại đối xử với hạ thần như vậy? Nếu được xin hoàng thượng cứu xét cho hạ thần, cho phép hạ thần sống thêm 10 ngày nữa trước khi ném hạ thần cho chó cắn.

Nhà vua đồng ý cho vị quan sống thêm 10 ngày nữa.

Trong 10 ngày đó, vị quan đó đến gặp người lính chăm sóc những con chó và xin phép để ông được chăm sóc đàn chó đó trong 10 ngày còn lại của ông.

Ngạc nhiên nhưng người lính đồng ý.

Trong 10 ngày đó, ông chăm sóc đàn chó rất kỹ, tắm rửa và cho chúng ăn những gì chúng thích.

Và khi 10 ngày hết hạn, nhà vua truyền lệnh ném ông vào giữa đàn chó để nhận lấy hình phạt.

Sau khi bị ném vào, tất cả mọi người đều ngạc nhiên vì những gì họ chứng kiến.

Thay vì cắn xé, đàn chó lại đến đùa giỡn với ông rất thân thiện.

Ngạc nhiên nhà vua hỏi: điều gì đã xảy ra với những con chó của ta?

Vị quan nhỏ đó trả lời: "Tâu hoàng thượng! hạ thần phục vụ những con chó này chỉ trong 10 ngày nhưng chúng đã không quên sự phục vụ của hạ thần. Trong khi hạ thần mặc dầu đã phục vụ nhà vua 10 năm nhưng hoàng thượng đã quên đi tất cả chỉ vì một lỗi nhỏ đầu tiên của hạ thần!"

Nhà vua nhận ra sai lầm của ông và đã ra lệnh tha cho viên quan nhỏ đó.

* * *

Nhiều năm phục vụ với một lỗi lầm nhỏ
* * *

Chúng ta thường dễ quên những việc tốt mà người khác đã làm cho mình ngay khi người đó làm một điều gì đó có lỗi với mình. Ðừng quên những điều tốt họ đã làm bởi vì một lỗi nhỏ mà chúng ta không thích.

Về tinh thần phục vụ của người Kitô hữu, chúng ta, hãy ghi nhớ những lời Chúa Giêsu đã khuyên dạy các tông đồ như sau:

"Các ngươi biết: các kẻ được coi là thủ lãnh các dân tộc thì làm Chúa trên họ, và những người làm lớn nơi họ thì bắt họ phục quyền. Nơi các ngươi thì không như thế! Ai muốn làm lớn trong các ngươi thì hãy hầu hạ các ngươi. Và ai muốn cầm đầu giữa các ngươi, thì hãy làm tôi tớ mọi người. Vì chưng Con Người không đến để được hầu hạ, nhưng là để hầu hạ, và thí mạng sống mình làm giá chuộc thay cho nhiều người". (Mc 10, 42-45 ).

Gia tăng kiên nhẫn

Đây là năm cách cụ thể để chúng ta có thể đạt được sự kiên nhẫn. đọc tiếp...