Skip to main content

Sự hiện diện của Chúa

Chúa Giêsu là Ðấng cứu độ nhân loại, là ánh sáng thế gian. Ngài "là Ðường, là Sự Thật và là Sự Sống" (Ga 14:6).
Sự hiện diện của Chúa
Luật Chúa truyền dạy là như những sợi dây tình thương kéo con người tới gần với Chúa hơn và giữ vững con người được tự do chuyển vận trong quỹ đạo tình thương.

Một cậu bé vốn rất thông minh và luôn thích thú với các môn học, chỉ trừ môn giáo lý là cậu cảm thấy ít hấp dẫn. Một hôm cậu bé hỏi cha cậu:

- Cha ơi! Giả như không có Chúa, không phải tin vào Chúa, cũng như không phải tuân giữ các điều luật Chúa truyền dạy, đời sống mình chắc sẽ là được sung sướng, thoải mái nhiều hơn không?

Cha cậu bé trả lời với một câu hỏi vặn lại:

- Vậy chứ con thích mặt trời sáng ban ngày hay bóng tối đen mịt ban đêm? Con có muốn ở mãi trong bóng tối không?

Cậu bé trả lời:

- Không, con sợ bóng tối lắm. Nếu chỉ có đêm mà không có ngày, chắc là cuộc sống sẽ buồn khổ lắm cha ơi.

Cha của bé liền ôn tồn giải thích cho con:

- Ðúng thế, không có ánh sáng mặt trời đời sống của con người và của tất cả mọi sinh vật sẽ khốn khổ biết bao. Ở đâu có ánh sáng, ở đó mới có sự sống. Ở đâu có bóng tối, ở đó sẽ có sự chết. Cũng vậy, đức tin chính là ánh sáng, là mặt trời soi đường dẫn lối cho tất cả những ai biết đi tìm kiếm hạnh phúc thật. Ði đường mà không có các bảng hiệu chỉ dẫn, người ta sẽ rất dễ bị lạc đường, không biết lối nào mà đi.

Cũng một cách tương tự trong đời sống người tín hữu, những lời chỉ dẫn của Chúa trong Phúc Âm, những luật lệ Ngài truyền dạy là những bảng chỉ đường cần phải nghe theo và tuân giữ nếu chúng ta muốn tìm ra đường dẫn tới hạnh phúc chân thật. Không có đức tin vào Thiên Chúa là Cha, không có luật Chúa chỉ dẫn, con người sẽ phải mò mẫm trong tối tăm, rất dễ bị vấp ngã, khác nào như người mù không biết phải đi đâu, không biết sống để làm gì và sau cái chết còn gì nữa chăng.

* * *

Quý vị và các bạn thân mến,

Câu trả lời đầy khôn ngoan và thực tế của người cha trên đây nói lên ý nghĩa sâu xa và niềm xác tín về sự hiện diện của Chúa trong đời sống của ông. Thiên Chúa và con người không phải là hai đối thủ, cần phải tiêu diệt một để đối thủ kia được thống trị. Ðó là cách suy nghĩ của những người không có đức tin, không biết nhìn nhận thân phận tạo vật được tạo dựng bởi Thiên Chúa là Cha đầy tình thương.

Trong quỹ đạo tình thương, Thiên Chúa là như mặt trời sáng, con người chỉ là một hành tinh bé nhỏ quay quanh mặt trời và được sự thu hút của mặt trời, nếu không sẽ bị văng ra ngoài quỹ đạo, và sẽ trở về hư không. Sống mà không có ánh sáng, cũng không có luật lệ, tức là không khác gì sống ngoài quỹ đạo của tình thương. Vì thế, luật Chúa truyền dạy không phải là cái gông cùm áp đặt trên tự do con người, cũng không phải là xiềng xích trói buộc con người trong cảnh tù đày. Nhưng trái lại là như những sợi dây tình thương kéo con người tới gần với Chúa hơn và giữ vững con người được tự do chuyển vận trong quỹ đạo tình thương.

Chúa Giêsu là Ðấng cứu độ nhân loại, là ánh sáng thế gian. Ngài đến trần gian để phá tan bóng tối của tội lỗi, để mở mắt cho những người mù được thấy đường, để mở tai cho những người điếc được nghe. Ngài "là Ðường, là Sự Thật và là Sự Sống" (Ga 14:6)

Lạy Chúa, xin mở mắt, mở tai cho chúng con, để chúng con luôn biết nhìn thấy và luôn biết lắng nghe tiếng Chúa trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống. Amen.

Phút Cầu Nguyện Cuối Ngày
http://vntaiwan.catholic.org.tw/phutcau3/3phut101.htm