Skip to main content

Giáng Sinh

Giữa màn đêm dày đặc, Hài nhi Giêsu xuất hiện như một làn ánh sáng rực rỡ.
Giáng Sinh