Skip to main content

Làm việc và cầu nguyện

Đời sống đạo đức cốt yếu hệ tại chu toàn Thánh Ý Chúa và Thánh Ý Chúa được thể hiện qua những bổn phận hằng ngày của mỗi người.
Làm việc và cầu nguyện
Một giáo sỹ Ấn Độ tên là Na-ra-đa rất sùng đạo, nhưng ông cũng rất tự cao tự đại. Ông nghĩ rằng, trên đời này không ai đạo đức và mến Chúa hơn ông. Để dạy ông bài học khiêm nhường, Chúa nói với ông:

  • - Na-ra-đa, hãy đến một làng nhỏ bên bờ sông Găng, ở đó có một nông dân nghèo, nhưng được tiếng là rất sùng đạo. Hãy sống với gia đình ấy ít lâu, ngươi sẽ học được nhiều bài học rất quý giá.

Na-ra-đa tìm đến làng đó và xin ở trọ một nhà nông dân nghèo được tiếng là đạo đức trong vùng. Mỗi buổi sáng khi thức dậy, người nông phu chỉ kêu cầu danh Chúa một lần, rồi ra đồng làm việc suốt ngày, mãi tới xế chiều mới về. Về tới nhà, ông lo chu toàn mọi việc trong gia đình và chỉ kêu cầu danh Chúa một lần nữa rồi ngủ. Na-ra-đa thầm nghĩ: “Người như thế mà được coi là đạo đức sao? Suốt ngày hắn chỉ lo làm ăn, còn việc đạo đức hắn chỉ kêu cầu danh Chúa hai lần, như vậy có chi đáng kể ?”. Một hôm Chúa bảo ông :

  • - Na-ra-đa, hãy đổ đầy sữa vào một cái tô, rồi bưng tô sữa đi vòng quanh làng và không được sánh ra ngoài một giọt nào. Sau khi làm như vậy rồi, Ta sẽ cho ngươi biết nhiều điều hay.

  • Na-ra-đa vâng lệnh Chúa và sau khi thi hành xong, Chúa hỏi :
- Na-ra-đa, trong khi bưng tô sữa đi chung quanh làng, ngươi nghĩ đến Ta mấy lần ?

  • Na-ra-đa đáp :
- Không một lần nào ! Lạy Chúa, làm sao con có thể nghĩ đến Chúa được, trong khi phải hết sức thận trọng, rón rén từng bước để khỏi làm sữa sánh ra ngoài.

  • Chúa liền phán :
- Vì phải thận trọng rón rén từng bước để khỏi làm sữa sánh ra ngoài, mà ngươi đã quên hẳn Ta đi. Còn người nông phu nghèo này, mặc dù đã chu toàn mọi bổn phận đối với gia đình, mà vẫn còn nhớ đến Ta một ngày hai lần. Như vậy lại chẳng phải là người đạo đức lắm sao?

Làm việc là cầu nguyện.
Đời sống đạo đức cốt yếu hệ tại chu toàn Thánh Ý Chúa và Thánh Ý Chúa được thể hiện qua những bổn phận hằng ngày của mỗi người.

Trích: Truyện hay ý đẹp
Lm.Dominic Nguyễn Phúc Thuần, Sss
+ Câu truyện viên ngọc trai
+ Mười điều Thiên Chúa không hỏi vào ngày ấy