Skip to main content

Sức mạnh của ân sủng

Thiên Chúa luôn mong mỏi, luôn khát khao, luôn gõ cửa và chờ đợi chúng ta mở lòng đón nhận ân sủng của Ngài.
Sức mạnh của ân sủng
Một khi đã xác tín vào sức mạnh của ân sủng trên cuộc đời mình, chúng ta cũng dễ dàng yêu thương, tôn trọng và hy vọng vào sức mạnh ấy nơi tha nhân hơn.

Có thể nói được rằng tất cả những ai đã gặp Đức Giêsu đều cảm nhận được nơi Người sự hiện của tình thương, của niềm vui và sự giải thoát. Do đó, tất cả đều được Ngài biến đổi tận căn, trở nên một con người mới, sẵn sàng đi theo Người, phục vụ Người cách quảng đại và trung thành.

Quả vậy, Tin Mừng cho thấy những người đi theo Đức Giêsu trong hành trình sứ vụ toàn là những người không mấy thế giá.
       Các môn đệ của Ngài thì quê mùa, ít học, vụng về, thậm chí là tội lỗi khét tiếng.
       Một số phụ nữ đi theo Người cũng chẳng mấy tốt lành: Maria Madalena cũng đã từng bị bảy quỉ ám, bà Gioanna thì lại là vợ của viên quản lý của vua Hê-rô-đê...
       Thế nhưng, tất cả những con người ấy đều đã gặp được Đức Giêsu, đã cảm nhận được tình yêu và lòng thương xót, đã mở lòng đón nhận ân sủng, sẵn sàng sám hối, biến đổi cuộc đời, quảng đại đi theo theo và phục vụ Ngài cách kiên trì và can đảm trong suốt quãng đời còn lại của mình.

Sứ điệp Lời Chúa luôn mời gọi chúng ta tin tưởng vào quyền năng và tình thương của Thiên Chúa, tin vào sức mạnh của ân sủng để không mặc cảm, tự ti hay chán chường thất vọng khi thấy mình kém cỏi về tri thức, vụng về trong cư xử, lại đầy yếu đuối, khuyết điểm và lầm lỗi.
       Trái lại, chúng ta không ngừng cảm tạ tình yêu Thiên Chúa, trông cậy, tín thác nơi lòng thương xót của Ngài, bằng mỗi ngày sống quảng đại hơn, yêu thương hơn để cộng tác vào chương trình cứu độ của Chúa.
       Một khi đã xác tín vào sức mạnh của ân sủng trên cuộc đời mình, chúng ta cũng dễ dàng yêu thương, tôn trọng và hy vọng vào sức mạnh ấy nơi tha nhân hơn.

Thực ra Thiên Chúa luôn mong mỏi, luôn khát khao, luôn gõ cửa và chờ đợi chúng ta mở lòng đón nhận ân sủng của Ngài. Như các môn đệ, nhất là như những người phụ nữ khi xưa, chúng ta cần quảng đại để Chúa đi vào cuộc đời mình, để Chúa biến đổi và dẫn đi.
       Đây là một hành trình gian nan, nhiều thách đố nhưng không thiếu những niềm vui sâu xa bởi chúng ta đang đi tới một sự tự do đích thực, một chân trời rộng mở và một trái tim đong đầy sức sống và tình yêu của Thiên Chúa.

* * *

Lạy Chúa Giêsu, các môn đệ của Chúa khi xưa đều là những người bất toàn, yếu đuối, tội lỗi nhưng đã được Chúa biến đổi tận căn vì họ đã gặp được Chúa, đã khiêm nhường nhìn nhận yếu đuối bất toàn của mình và tín thác vào tình yêu và lòng thương xót vô hạn của Chúa.
       Xin cho chúng con hôm nay cũng biết trở về với lòng mình, kiên trì tín thác vào quyền năng và tình thương Chúa trong thức tỉnh đợi chờ hầu chúng con cũng gặp được Chúa, được hưởng niềm vui và hạnh phúc nước trời. A men.

Chiếc bao tay

Hãy soi mình vào Chúa Giêsu, Đấng hiền từ và khiêm nhường trong lòng, ta sẽ biết giới hạn và thân phận của mình mà bắt chước Ngài sống khiêm nhường, không kiêu căng tự phụ. đọc tiếp...