Skip to main content

Lưỡi rìu nổi lên

Bạn thân mến, bạn đang ở trong tình huống nào, vai bạn đang có gánh nặng nào? Hãy đem đến đặt dưới chân Chúa Giêsu.
Lưỡi rìu nổi lên
Bạn thân mến, bạn đang ở trong tình huống nào, vai bạn đang có gánh nặng nào? Hãy đem đến đặt dưới chân Chúa Giêsu.

“Elisê chặt một khúc dây quăng xuống tại chỗ đó,

làm cho lưỡi rìu nổi lên” (2V 6,6).

Lưỡi rìu rơi xuống sông khó lòng tìm được, và lại là lưỡi rìu mượn của người khác, nên danh dự của đoàn tiên tri có thể bị xúc phạm và danh Chúa có thể bị phỉ báng.

Theo nguyên văn câu này là: Lưỡi rìu “bơi” chứ không phải là chỉ “nổi lên”. Nghĩa là lưỡi rìu sắt từ dưới lòng sông chảy xiết bơi lên trên mặt nước. Ðó là việc huyền nhiệm do Chúa thực hiện.

Vài năm trước đây một tín đồ được gọi đảm nhiệm một công tác vượt sức của anh ta. Việc có vẻ thật là khó và chỉ nghĩ đến làm việc ấy cũng đã thấy vô lý rồi. Nhưng vì được Chúa kêu gọi, anh ấy bằng lòng làm, và lòng tin mạnh hơn.

Chúa quí trọng đức tin như thế và Ngài sai một người đến giúp anh ta và việc đã làm xong, giống như lưỡi rìu nổi lên mặt nước vậy.

Gia đình một người tin Chúa gặp phải tình trạng tài chính khó khăn, không thể nào trả hết nợ vì bất ngờ thua lỗ. Anh ta cầu cứu bè bạn, nhưng không ai cứu được. Lòng tin đưa anh ta đến với Chúa là Ðấng không bao giờ thất bại. Và lưỡi rìu lại nổi lên.

Trường hợp thứ ba, một người phải đối diện với một đứa con hư hỏng. Vì tin Chúa người ấy đã răn dạy con từ tấm bé, đã quở mắng dạy bảo nhưng không thành công. Ðứa bé càng lớn càng bướng bỉnh và hư hỏng. Người ấy không biết làm gì hơn là nhờ Chúa. Tâm hồn người ấy tan vỡ trong lời cầu nguyện. Chẳng bao lâu lưỡi rìu lại nổi lên. Ðứa con ăn năn hối lỗi và tùng phục cha.

Bạn thân mến, bạn đang ở trong tình huống nào, vai bạn đang có gánh nặng nào? Hãy đem đến đặt dưới chân Chúa Giêsu. Chúa vẫn là nguồn quyền năng, Ngài sẵn sàng cứu giúp con dân Ngài, khi họ gặp nạn. Chúa không ưa làm khổ ta đâu. Chúa rất thành tín.

Bạn cũng phải tìm ra bài học khi bị thử thách. Có như thế, bạn mới thấy đời sống được rèn luyện, và có kinh nghiệm để sống tốt, sống hữu ích. Ta nên nhớ rằng, ngày nay lưỡi rìu vẫn có thể nổi lên.

Trích từ Giọt Nước Mắt Cuối Cùng
http://vntaiwan.catholic.org.tw/giotnuoc/giot97.htm

+ Hãy phó thác và hãy để cho Chúa
+ Ơn Chúa luôn đủ cho chúng ta