Skip to main content

Mùa Chay

Mùa Chay – dịp tốt ăn năn Bụi tro nhắc nhớ chớ quên phận mình! Ăn chay, sám hối, hy sinh Yêu thương, bác ái, công bình, thứ tha