Skip to main content

Nối lửa cho đời

Và tôi đã học được cách thưởng thức cảnh đẹp trước mắt với làn gió mát thổi vào mặt mình, bên cạnh Đấng Đồng Hành tuyệt vời, mà cũng là sức mạnh siêu nhiên của tôi. Và mỗi khi tôi cảm thấy mình không còn sức để làm điều gì nữa, thì Chúa lại mỉm cười và bảo: “Đạp đi, con !”