Skip to main content

Các số điện thoại khẩn cấp

TẤT CẢ CÁC ĐƯƠNG DÂY LÊN THIÊN ĐÀNG ĐỀU PHỤC VỤ 24 GIỜ MỖI NGÀY ĐỂ NUÔI DƯỠNG LÒNG TIN CỦA BẠN!
A - A+
Các số điện thoại khẩn cấp
Dưới đây là đoạn Kinh Thánh gợi ý cho bạn khi bạn gặp các biến cố được coi như "Các số điện thoại khẩn cấp", từ đó bạn có thể suy niệm và cầu nguyện để khám phá ra tiếng nói của Chúa đang nói điều gì với bạn.

+ Đoạn Kinh Thánh gợi ý cho bạn mỗi khi bạn cảm thấy THẤT VỌNG
+ Đoạn Kinh Thánh gợi ý cho bạn mỗi khi bạn bị XÚC PHẠM và CHỈ TRÍCH
+ Đoạn Kinh Thánh gợi ý cho bạn mỗi khi bạn thiếu TIN TƯỞNG
+ Đoạn Kinh Thánh gợi ý cho bạn mỗi khi ĐỨC TIN bạn cần KHUYẾN KHÍCH
+ Đoạn Kinh Thánh gợi ý khi cảm thấy Chúa Ở Xa bạn
+ Đoạn Kinh Thánh gợi ý khi bạn CAY ĐẮNG và MUỐN CHỈ TRÍCH
+ Đoạn Kinh Thánh gợi ý khi bạn CÔ ĐƠN SỢ SỆT
+ Đoạn Kinh Thánh gợi ý khi ĐỨC TIN CẦN KHUẤY ĐỘNG
+ Đoạn Kinh Thánh gợi ý khi bạn thấy THIÊN CHÚA DƯỜNG NHƯ XA VẮNG
+ Đoạn Kinh Thánh gợi ý khi GẶP NGUY HIỂM
+ Đoạn Kinh Thánh gợi ý khi bạn MUỐN GẶT HÁI THÀNH CÔNG
+ Đoạn Kinh Thánh gợi ý khi ĐÃ PHẠM TỘI
+ Đoạn Kinh Thánh gợi ý khi bạn BUỒN RẦU
+ Đoạn Kinh Thánh gợi ý khi bạn cảm thấy như BỊ BỎ RƠI
+ Đoạn Kinh Thánh gợi ý khi bạn LO LẮNG
+ Đoạn Kinh Thánh gợi ý khi bạn XAO XUYẾN, LO ÂU
+ Đoạn Kinh Thánh gợi ý khi bạn cảm thấy BỊ RUỒNG BỎ
+ Đoạn Kinh Thánh gợi ý khi bạn bị GIAO ĐỘNG VỀ ĐẠO CHÚA (TÍN LÝ)