Skip to main content

Trước lời phê bình chỉ trích

Ai thấy được lợi ích trong lời chỉ trích là người khôn ngoan.
A - A+
Trước lời phê bình chỉ trích
Phê bình chỉ trích nhiều khi rất khó chấp nhận. Nhưng nếu ta nhận với một thái độ hạ mình và với một ước muốn thay đổi, chỉ trích phê bình sẽ trở thành lợi ích cho ta.
Phê bình chỉ trích nhiều khi rất khó chấp nhận. Nhưng nếu ta nhận với một thái độ hạ mình và với một ước muốn thay đổi, chỉ trích phê bình sẽ trở thành lợi ích cho ta.

Khi chúng ta bị chỉ trích phê bình, chúng ta hãy tự hỏi: lời chỉ trích đó có đúng hay không? Nếu đúng, ta nên học từ những lời chỉ trích đó, dù rằng lời chỉ trích không được phát biểu với động lực của tinh thần xây dựng.

Có sáu đề nghị giúp ta khi bị chỉ trích.

1) Trình ngay sự việc đó lên cho Chúa. Xin Chúa loại ra tất cả những bực dọc chống lại lời chỉ trích, và dậy cho ta các bài học cần thiết.

2) Hãy nhớ rằng tất cả chúng ta đều là tội nhân, và người chỉ trích chưa biết hết những điều xấu xa hư hỏng của ta đâu.

3) Nếu ta phạm lỗi hay phạm tội nặng, hãy hạ mình và thành thật xưng nhận tội với Chúa và với người mà mình đã làm tổn thương.

4) Phải sẵn sàng nhận rằng mình không tránh lỗi lầm được và cần ơn sủng của Chúa và khôn ngoan để mỗi lúc trong ngày có thể đi trên đường ngay thẳng.

5) Khi nào ta bị chỉ trích phê bình, hãy nhận những điều nào đúng và hành động sửa đổi, và nhờ đó ta trở thành người mạnh hơn.
Ai thấy được lợi ích trong lời chỉ trích là người khôn ngoan.

6) Cuối cùng, không bao giờ sợ chỉ trích khi mình đúng. Và không bao giờ bỏ qua chỉ trích khi mình sai.

Trích từ Giọt Nước Mắt Cuối Cùng
http://vntaiwan.catholic.org.tw/giotnuoc/giot09.htm

Chúa muốn làm gì thì làm

Thiên Chúa yêu thương con người bằng một tình yêu không thể đo lường, tính toán hay tưởng tượng được. đọc tiếp...